Hoppa till huvudinnehåll

Köpte du en fastighet? Du kom väl ihåg att betala överlåtelseskatten och ansöka om registrering av ägande?

Ifjol tog Lantmäteriverket emot cirka 110 000 ansökningar om lagfart och för hela 30 procent av dessa hade överlåtelseskatten inte ännu betalats. Då ansökan om lagfart anhängiggörs bör dock överlåtelseskatten vara betald. Framöver kommer Lantmäteriverket att automatiskt påminna kunder om betalning av skatten.

Vanha valkoinen omakotitalo puiden keskellä.
Bild:
Julia Hautojärvi

Efter fastighetsköpet ska köparen registrera de nya ägaruppgifterna för fastigheten i lagfarts- och inteckningsregistret som Lantmäteriverket administrerar. Köparen har sex månader på sig för registreringen, dvs. ansökan om lagfart, efter att köpebrevet eller något annat avtal undertecknats.

För att ägandet ska kunna registreras måste överlåtelseskatten vara betald då ansökan om lagfart anhängiggörs. Samma princip gäller fastigheter med anläggningsbeteckning på hyrestomter vars arrenderätt överlåts vidare.

Automatisk påminnelse till privatkunder

Lantmäteriverket får veta av Skatteförvaltningen att överlåtelseskatten har betalats. Om uppgiften inte fås inom sju dygn från att ansökan om lagfart anhängiggjorts, skickar Lantmäteriverket en automatisk påminnelse till kundens e-post.

De kunder som har en anhängig ansökan om lagfart eller ansökan om överföring av särskild rättighet får en påminnelse. Betalningen av skatten godkänns först när även överlåtelseskattedeklarationen har lämnats in.

Vad ska jag göra om jag får en påminnelse från Lantmäteriverket? 

  • Kontrollera i MinSkatt att du har betalat överlåtelseskatten.
  • Kontrollera att du har gjort deklarationen på rätt sätt. Anvisningar hittar du på Skatteförvaltningens webbplats.
  • Kontrollera att alla nödvändiga bilagor, till exempel kvittot för den betalda köpeskillingen eller bouppteckningen, är bifogade till din ansökan. Ärendehanteringshjälpen hjälper dig att kontrollera vilka bilagor du behöver. Du kan lämna in de bilagor som saknas via e-tjänsten.
  • Lämna inte dokument som gäller skatten till Lantmäteriverket – vi får uppgifterna automatiskt från Skatteförvaltningen.

Robot påskyndar handläggningen av ansökningar

Vid Lantmäteriverket har handläggningen av ansökningar om lagfart fördröjts på grund av att begäran om komplettering till följd av obetald överlåtelseskatt har skickats till en tredjedel av de sökande. Kundernas väntetid förkortas dock tack vare ny automatik.

– Genom att ta i bruk en robot minskar vi det manuella arbetet vid fastighetsinskrivningen och ett arbetsmoment försvinner helt. Vårt arbete blir effektivare, vi kan snabbare få kontakt med kunder och vår service förbättras, då tiden som används för att handlägga en ansökan förkortas, berättar direktör Janne Murtoniemi.

– Roboten ger oss nya möjligheter att använda automatik även framöver till exempel vid behandlingen av inskrivningsärenden på aktielägenhetssidan, konstaterar Murtoniemi nöjt.

Mer information 

Janne Murtoniemi, direktör, 040 710 8862, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Information till medierna
Fastighetsköp
Kundservice

Nyheter och artiklar