Hoppa till huvudinnehåll

Konversionen till elektroniska aktiebrev efter bostadsköp blir snabbare

Det har uppstått en diskussion i offentligheten om konversionen till elektroniska aktiebrev och hur aktiebrev i pappersform ska levereras till Lantmäteriverket. Vi har ändrat handläggningsordningen av ansökningar och preciserat våra rekommendationer om ett säkert leveranssätt.

""
Bild:
Riku Nikkilä

Tusentals aktielägenhetsägare håller på att konvertera sina aktiebrev i pappersform till elektroniska aktiebrev när disponenten har meddelat att husbolaget har övergått till det nya bostadsdatasystemet. Lantmäteriverket handlägger ansökningar som berör bostadsköp utan dröjsmål så att den nya ägaren ska kunna inleda en renovering och delta i bolagsstämman så fort som möjligt. 

Ärendet är dock inte brådskande för bostadsägare som har tio år på sig att agera. Lantmäteriverket har på sin webbplats en checklista för registrering av äganderätten där ägaren kan hitta det bästa tillvägagångssättet.

"Vid Lantmäteriverket sörjer vi för att ägandet av aktielägenheter är i säkert förvar i det elektroniska bostadsdatasystemet", berättar direktör Janne Murtoniemi som ansvarar för tjänster om ägande av bostäder vid Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket preciserade sina anvisningar om skickande av aktiebrev 20.9. Aktiebrevet är ett värdepapper och det är skäl att välja ett säkert leveransätt när man skickar det. Många föredrar att personligen leverera registreringsansökan och aktiebrevet i pappersform till Lantmäteriverkets kundservice.

En ny ägares ansökan har högre prioritet

Det att handläggningen har hopat sig har bekymrat bostadsköpare och personer som fått en bostad i arv som är skyldiga att registrera äganderätten inom två månader efter ägarbytet. 

Handläggningstiden för konversion till elektroniskt aktiebrev vid ägarbyte förutses vara 3–4 veckor och enstaka ansökningar som av motiverade skäl påskyndas avgörs som snabbast inom några dagar.
 
"Lantmäteriverket har anställt flera personer och anställda har inom huset övergått till uppgifter inom konversionen till elektroniska aktiebrev. Vårt mål är en snabbare handläggning av ansökningar i fortsättningen", berättar Janne Murtoniemi.

Du kan följa med hur den förutsedda genomsnittliga handläggningstiden av konversioner av aktiebrev utvecklas på Lantmäteriverkets webbplats under punkten Handläggningstider för ansökningar.  

Det är ingen brådska med registreringen av äganderätt

I dag kostar det 63 euro att konvertera ett aktiebrev till elektronisk form, det vill säga att registrera aktielägenhetens äganderätt. Om bilplatsen har ett eget aktiebrev debiteras en separat avgift på 63 euro för registreringen av bilplatsen.

Hälften av alla husbolag i Finland har nu överfört sina aktieböcker till bostadsdatasystemet som Lantmäteriverket upprätthåller. Överföringen görs utan avgift och måste vara gjord före slutet av år 2023. Husbolagen har även fått sina aktieägare att ansöka om konversion av aktiebrev, trots att aktieägarna har tio år på sig att makulera sina aktiebrev i pappersform. 

Mera information 

Kontrollera när och hur du ska agera 

Så här levererar du aktiebrevet och ansökan på ett säkert sätt till Lantmäteriverket

Handläggningstider för ansökningar

Mera information

direktör med ansvar för tjänster om ägande av bostäder Janne Murtoniemi, 040 710 8862, 
fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

servicechef Suvi Väärälä, 050 568 0990, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi 

Bostadsdatasystemet
Aktielägenheter

Nyheter och artiklar