Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverket betjänar kunderna på Villmanstrands gemensamma serviceställe från och med 12.6

Lantmäteriverkets nuvarande kundserviceställe på Pormestarinkatu är stängt 6.6 på grund av flytt. Utöver Lantmäteriverket erbjuder 9 andra myndigheter dig tjänster, rådgivning och stöd för att uträtta ärenden elektroniskt på Villmanstrands gemensamma serviceställe. Villmanstrands gemensamma serviceställe öppnar sina dörrar 12.6 vid Villmanstrands ämbetshus på Villimiehenkatu 2.

Asiakaspalvelu
Bild:
Julia Hautojärvi

På Lantmäteriverkets servicestället kan kunderna sköta ärenden som gäller fastigheter, få rådgivning i bostadsdatasystemet, beställa kartprodukter samt få information om Lantmäteriverkets e-tjänster.

– Det är också smidigt för kunderna att kundtjänsten för flera ämbetsverk finns på samma plats. I den gemensamma kundtjänsten får kunden lättare information om olika ämbetsverks tjänster, berättar Jaana Rintala, chef för informationstjänsten.

Till de nya lokalerna flyttar sammanlagt 18 statliga aktörer. Den gemensamma kundtjänsten delas av 10 statliga aktörer: Lantmäteriverket, Folkpensionsanstalten, Intressebevakningsbyrån, Rättshjälpsbyrån, Skatteförvaltningen, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata, Sydöstra Finlands arbets- och näringsbyrå, Utsökningsverket, Södra Karelens välfärdsområde och Brottspåföljdsmyndigheten.

I användarna av ämbetshuset i gemensam användning ingår även Regionförvaltningsverket, NTM-centralen i Sydöstra Finland, Business Finland, Traficom, Trafikledsverket, Fintraffic och Valtori.

Renoveringen av Villmanstrands ämbetshus och Villmanstrands gemensamma serviceställe ingår i reformen av statens service- och lokalnät. Projektets syfte är att fysiska besök på statens serviceställen samlas på gemensamma serviceställen under 2020-talet. Samtidigt blir statens lokalanvändning effektivare när ämbetsverken flyttar till gemensamma kontorslokaler.

Mer information

Kundservice
Lantmäteriförrättning

Nyheter och artiklar