Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverket på första plats bland forskningsinstitut fjärde gången i rad

Lantmäteriverket kom på första plats i en jämförelse av forskningsinstituts vetenskapliga genomslag som gjordes av Finlands Akademi. Lantmäteriverket förbättrade sin genomslagssiffra från i fjol.

Tutkijat ja drone metsässä

De finländska universitetens och forskningsinstitutens vetenskapliga genomslag följs upp i statistiken över vetenskapens tillstånd som Finlands Akademi publicerar. Lantmäteriverket kom på första plats bland finländska forskningsinstitut mätt i vetenskapliga publikationers genomslag i den nya statistiken för 2023.

Jämförelsen grundar sig på ett topp 10-index som anger de mest citerade publikationernas relativa andel av samtliga publikationer.

Mätt med topp 10-indexet är Lantmäteriverkets genomslag 1,56. Samtidigt höjde Lantmäteriverkets sin siffra från i fjol, som i jämförelsen för 2022 var 1,52. I jämförelsen kom Lantmäteriverket på första plats bland forskningsinstitut redan fjärde gången i rad.  

Geodata och innovationer tillhandahålls för företag och beslutsfattare från Nasa till Finlands skogsindustri

Vid Lantmäteriverket är det Geodatacentralen FGI (Finnish Geospatial Research Institute) som svarar för forskningen och vars forskningsrön används i stor omfattning. Tack vare forskning inom branschen sparar till exempel skogsindustrin i Finland årligen tiotals miljoner euro. Som ett resultat av samarbetet har Nasa blivit intresserad av teknik som tagits fram i Finland. Forskningen kombinerar vetenskap på hög nivå med viktig information som utarbetats genom den senaste tekniken bland annat för uppföljning av klimatförändringars konsekvenser.  

- Ett viktigt mål för oss är att bedriva högklassig och effektiv forskning. Forskningen gynnar samhället, eftersom allt fler branscher behöver noggranna geodata för beslutsfattande, sammanfattar professor Jarkko Koskinen, överdirektör för Geodatacentralen.

Många av världens största teknikföretag, såsom Google, Microsoft, Apple och Huawei arbetar också med geodata.

- Som ett resultat av det högkvalitativa forskningsarbetet i Finland får vi dessutom experter till en växande bransch, säger Koskinen.

Mer information

Överdirektör Jarkko Koskinen, 050 337 2902, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Finlands Akademis statistik över vetenskapens tillstånd 2023

 

 

Forskning
Geodatacentralen

Nyheter och artiklar