Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverkets fakturor kan även skickas till Suomi.fi-meddelanden

Lantmäteriverket skickar automatiskt fakturor till tjänsten Suomi.fi-meddelanden till de kunder som aktiverat tjänsten men inte har beställt någon separat e-faktura eller MobilePay-faktura.

Vaihtoehtoinen teksti
Bild:
Riku Nikkilä

Du får ett e-postmeddelande om varje faktura med information om att ett nytt meddelande har skickats till tjänsten Suomi.fi. Om fakturan inte betalas, skickas den första betalningspåminnelsen också till din Suomi.fi-inkorg. På Suomi.fi-meddelanden är det bra att kontrollera att den e-postadress som uppgetts i tjänsten är korrekt och giltig. 

Då du aktiverar Suomi.fi-meddelanden ger du ett allmänt samtycke till att myndigheter kan leverera meddelanden till dig på elektronisk väg. Om du har aktiverat tjänsten får du inte längre någon separat pappersfaktura från Lantmäteriverket. 

Beställ e-faktura

Om du inte vill ta emot fakturor från Lantmäteriverket på Suomi.fi-meddelanden kan du beställa e-faktura i din nätbank. 

  • Se till att du har ingått ett avtal om mottagning av e-fakturor med din bank. 
  • I nätbanken finns en förteckning över de fakturautställare som kan skicka e-fakturor. 
  • Leta fram Lantmäteriverket i förteckningen och ange din personbeteckning som identifieringsuppgift. 

Utöver e-faktura finns det även andra elektroniska faktureringssätt. Läs mer om alla faktureringsalternativ.

Aktivera Suomi.fi-meddelanden

Med Suomi.fi-meddelanden kan du få dina myndighetsmeddelanden elektroniskt. Du får till exempel handlingar som gäller din lantmäteriförrättning datasäkert och snabbt direkt till tjänsten Suomi.fi-meddelanden. Du kan inte skicka meddelanden till Lantmäteriverket via tjänsten Suomi.fi-meddelanden.

Läs mer om Suomi.fi-meddelanden och hur du använder tjänsten på webbplatsen för Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata

Tjänster

Nyheter och artiklar