Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverkets kundservice i Joensuu öppnar i nya lokaler

Lantmäteriverkets nuvarande kundserviceställe på Torikatu har stängt 13.-15.2. på grund av flytt. Måndag 20.2. öppnar kundservicen på adressen Kauppakatu 40.

Asiakaspalvelun työntekijä.
Bild:
Julia Hautojärvi

Till de nya lokalerna flyttar 10 statliga aktörer. Lantmäteriverket, Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata samt Arbets- och näringsbyrån har en gemensam kundservice på den nya adressen. Det nya servicestället är öppet för Lantmäteriverkets kunder vardagar kl. 9.00–16.15. 

På servicestället kan kunderna sköta ärenden som gäller fastigheter, få rådgivning i bostadsdatasystemet, beställa kartprodukter samt få information om Lantmäteriverkets e-tjänster.

– Det är också smidigt för kunderna att kundtjänsten för flera ämbetsverk finns på samma plats. I den gemensamma kundtjänsten får kunden lättare information om olika ämbetsverks tjänster, berättar Pekka Jakobsson, chef för informationstjänsten.

Mer information

Pekka Jakobsson, chef för informationstjänsten, 050 561 6529, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Kontaktuppgifter för servicestället i Joensuu

Senatfastigheters meddelande (8.2.2023, på finska): Renoveringen av Joensuus ämbetshus är klar – 10 statliga aktörer till gemensamma lokaler

Kundservice
Lantmäteriverket

Nyheter och artiklar