Hoppa till huvudinnehåll

Mirva Kipinoinen blir direktör för kommunikation och socialt ansvar vid Lantmäteriverket

FM, SVK Mirva Kipinoinen har utnämnts till direktör för kommunikation och socialt ansvar vid Lantmäteriverket.

Emilia Hannula

Mirva Kipinoinen
Bild:
Maanmittauslaitos

Kipinoinen arbetar som direktör för kommunikation och socialt ansvar 1.6.2023–30.4.2024. Tjänsten utlystes internt när Maija Ilvonen, som tidigare innehade tjänsten, övergick till kommunikations- och marknadsdirektör vid Statens center för informations- och kommunikationsteknik Valtori.

Direktören för kommunikation och socialt ansvar ansvarar för kommunikation och samhällsansvarshelheten vid Lantmäteriverket, för att bygga och upprätthålla samhällskontakter samt för verkets kommunikation till påverkare och intressegrupper. Direktören för kommunikation och socialt ansvar arbetar i verksamhetsenheten för allmän förvaltning, som direktör och som medlem i Lantmäteriverkets ledningsgrupp.

Jag går in i jobbet med entusiasm. Lantmäteriverkets mission är fakta om Jorden och vi arbetar mångsidigt med detta i produktionen, forskningen, informationsförvaltningen och den allmänna förvaltningen. Med kommunikation vill vi fortsätta att öka kännedomen om Lantmäteriverket och se till vårt goda anseende. Vi vill också fortsätta vårt samhällsansvarsarbete, säger Kipinoinen.

Kipinoinen har jobbat som kommunikationschef vid Lantmäteriverket. Hon har tidigare erfarenhet bland annat som kommunikationsdirektör vid Säkerhets- och kemikalieverket och redaktörserfarenhet från olika medier.

Ytterligare information

Maija-Liisa Niskala, förvaltningsdirektör, maija-liisa.niskala@maanmittauslaitos.fi

Mirva Kipinoinen, direktör för kommunikation och socialt ansvar, mirva.kipinoinen@maanmittauslaitos.fi

 

 

Lantmäteriverket

Nyheter och artiklar