Hoppa till huvudinnehåll

Positionsnoggrannheten i mobiltelefoner blir högre genom efterberäkning och kontrollmätningar

Lantmäteriverket utredde att positionsdata från mobiltelefoner kan korrigeras genom efterberäkning, vilket gör det möjligt att nå en positionsnoggrannhet på cirka två meter. Denna noggrannhet är dock ännu inte tillräcklig för att koordinaterna ska kunna användas direkt för att precisera gränserna på fastighetsregisterkartan – ett syfte för vilket beräkningen testades.

Käsi pitelee matkapuhelinta, jonka ruudulla näkyy rajapyykkejä kartalla.
Bild:
Maanmittauslaitos

I Finland finns cirka 13 miljoner rösen, det vill säga råmärken. På kartan är positionen för omkring tre miljoner rösen inexakt med upp till tiotals meter. För att precisera uppgifterna prövades tidigare crowdsourcing med hjälp av spelet Pyykkijahti, eftersom det krävs en hel del statliga resurser för att i tjänsteuppdrag kontrollera miljontals rösen. 

– Crowdsourcingen lyckades ganska bra och medborgare kunde mobiliseras för att spana in rösen. Vi undersökte om mobiltelefonen kunde nå en positionsnoggrannhet på mindre än en meter vid mätningen av råmärken. De koordinater som erhölls med en positionsnoggrannhet på mindre än en meter kan utnyttjas direkt vid preciseringen av gränserna på fastighetsregisterkartan. Resultaten visade dock att man ännu inte kan nå en lika exakt mätning med mobiltelefoner, säger projektchef Juha-Matti Vääränen på Lantmäteriverket.

Utifrån resultaten av Pyykkijahti undersökte Lantmäteriverket om det genom efterberäkning är möjligt att höja noggrannheten för telefonens positionsdata ytterligare. Utgångspunkten var att använda telefonens positionsdata och att vid efterberäkningen korrigera dem bland annat med satellitdata.

– För efterberäkningen lades ett tillägg till appen Pyykkijahti för testgruppen i syfte att samla in nödvändiga satellitdata vid mätningstidpunkten, berättar Vääränen.

Antalet mätningar påverkar positionsnoggrannheten

Resultatet av Lantmäteriverkets projekt var att den position som telefonen anger kan korrigeras. Efter cirka tio kontrollmätningar och efterberäkningar är det möjligt att nå en noggrannhet på cirka två meter. Noggrannheten i en enskild mätning är ungefär fyra meter.

– Positionsnoggrannheten i mobiltelefonen påverkas av hur många gånger en mätning görs på ett röse eller ett objekt. Under de första mätningarna förbättras positionen avsevärt och efter ungefär tio gånger landar den på en viss nivå. Efter detta nås ingen nämnvärd förhöjning av positionsnoggrannheten genom att öka antalet mätningar, berättar Vääränen.

Under projektets gång upptäckte man också att det i telefonernas tekniska egenskaper fanns skillnader som påverkar lagringen av mätdata.  

I framtiden blir positionsnoggrannheten i telefonerna bättre genom HAS-tjänsten, som lanserades i det europeiska Galileo-satellitpositioneringssystemet i början av året. HAS borde göra det möjligt att nå en positionsnoggrannhet på mindre än en meter.

Mer information

Juha-Matti Vääränen, projektchef, 040 801 7680, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi 

Galileos precisionstjänst HAS erbjuder noggrannare positionsbestämning

Fastigheter
Kartor

Nyheter och artiklar