Hoppa till huvudinnehåll

Svara på en enkät om användningsbehov av sanna ortofoton

Under april samlar vi in synpunkter från potentiella användare av sanna ortofoton på användningsbehov av sanna ortofoton och möjligheter att använda foton inom olika organisationer.

I bilden till vänster ett sant ortofoto och till höger ett ortofoto av markyta.
I bilden till vänster ett sant ortofoto och till höger ett ortofoto av markyta.
Bild:
Lantmäteriverket

Lantmäteriverket (LMV) producerar årligen sk. ortofoton av markyta av fotograferingar i enlighet med flygfotograferingsprogrammet. Ortofotona används i LMV:s webbtjänster och inom distribution genom gränssnittet. LMV producerar för närvarande även sk. sanna ortofoton för sina egna behov. De sanna ortofotona skiljer sig från ortofoton av markyta genom att objekten på ortofoton fotograferas direkt uppifrån. Med hjälp av de sanna ortofotona är det lättare att utbilda den artificiella intelligensen att identifiera till exempel byggnader. 

– Lantmäteri utnyttjar de sanna ortofotona bland annat när man arbetar med modeller för artificiell intelligens. Den artificiella intelligensen söker efter vektorbyggnader på de sanna ortofotona eftersom det är svårt för den artificiella intelligensen att förstå vad som är en byggnad på ortofoton av markyta, berättar ledande expert Mikko Sippo. Användning av den artificiella intelligensen minskar det tolkningsarbete som människor utför och försnabbar betydligt processer. 

Vi överväger nu om vi borde publicera de sanna ortofotona som geodataprodukt i webbtjänsterna och inom distribution genom gränssnittet. Med enkäten samlar vi in synpunkter på användningen inom olika organisationer så att vi bättre lär känna användarnas behov och bättre kan svara på olika användares behov i vårt eget arbete. Det kan vara möjligt att de sanna ortofotona kunde användas inom andra organisationer.

– Om man anser att det finns mer omfattande möjligheter att använda de sanna ortofotona i samhället och organisationerna har behov av fotona, så kan vi möjligtvis fortsätta arbetet mot publicering i enlighet med enkätens svar, konstaterar Sippo. 

Enkäten är öppen tills 29.4. 

Mer information

Mikko Sippo, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Flygfotografering
Kartor

Nyheter och artiklar