Hoppa till huvudinnehåll

Terrängkartan förnyas - kundrespons om planerna samlas in i september

Lantmäteriverkets terrängkarta och bakgrundskarta förnyas under de närmaste åren. De berör många, eftersom bland annat webbtjänsten Kartplats, där terrängkartan visas, i fjol hade sammanlagt 6,9 miljoner besök.   

Kartskisser
Kartskisser.
Bild:
Lantmäteriverket

De nya kartprodukterna använder sig av en mer avancerad terrängdatabas och automatiserade produktionsprocesser.

– I förnyelseprojektet har man nu koncentrerat sig på sätten att presentera de centrala objektklasserna på terrängkartan. Användarna av kartorna ombeds lämna feedback om dessa. Mycket arbete återstår att göra och de förnyade kartorna kommer att finnas tillgängliga om några år, säger projektchef Paula Ahonen-Rainio från Lantmäteriverket.

Responsenkäten öppnar i september

Syftet med den förnyade kartan är att göra den tydligare och bättre lämpad för digital användning. Målet är att de planerade förnyelserna ska vara till nytta för kartanvändarna. Därför efterfrågas användarnas respons i olika skeden av planeringen. Enkäten om terrängkartans presentationsstilar är öppen 6–26 september 2022. 

Enkäten hittar du på: https://new.maptionnaire.com/q/6iy48l37nwj9 (på finska)

I enkäten ställs frågor om bl.a. följande: 

  • Fungerar färgläggningen och mönstren för centrala terrängfigurer? 
  • Är presentationssättet för transportnäten lämpligt?
  • Fungerar färgsättningen av byggnader? 

En del av detaljerna förs in på kartorna så som de är på den nuvarande terrängkartan. För en del av uppgifterna har man skissat på alternativa presentationer. För enkäten har exempel på några olika typer av områden utarbetats.

Svar på enkäten önskas från alla kartanvändare, ur såväl fritids- som arbetsperspektiv. 

Diskussionstillfälle om förnyelsen av terrängkartan 7.10. 

Även ett diskussionstillfälle ordnas om förnyelsen av terrängkartan där man kan anmäla sig efter att ha svarat på enkäten.

All respons som mottagits kommer att analyseras och beaktas vid planeringen. 

Ytterligare uppgifter

Projektledare Paula Ahonen-Rainio, 050 592 8487, paula.ahonen-rainio@maanmittauslaitos.fi

 

Information till medierna
Kartor
Terrängkarta

Nyheter och artiklar