Hoppa till huvudinnehåll

Nyttjanderättsenheter

Du kan söka nyttjanderättsenheter med följande söksätt:

Sökresultat

De nyttjanderättsenheter som hittats med hjälp av sökvillkoren visas på listan över sökresultat. Efter beteckningen för enskilda vägar med väglag visas väglagets namn. För övriga nyttjanderättsenheter visas typ av nyttjanderättsenhet. Enskilda vägar med väglag visas med blå färg på listan. Upphävda nyttjanderättsenheter visas med röd färg och efter beteckningen står bokstaven X.

Tillämpningen meddelar om sökvillkoren inte ger några träffar alls. Du kan ändra sökvillkoren om du först klickar Tillbaka.

Under listan över sökresultat kan du välja språket (svenska/finska) på vilket produkterna visas.
Välj en eller flera nyttjanderättsenheter som du önskar få uppgifter om från listan över sökresultat. Ett hittat objekt väljs automatiskt om det är den enda träffen.

Den valda nyttjanderättsenheten kan behandlas på olika sätt med hjälp av listan över produkter och funktioner som finns under listan över sökresultat. Produkterna öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Du kan skriva ut och spara produkterna med hjälp av webbläsarens funktioner (fil - skriv ut eller fil - spara som…).

Produkter

Beställ utdrag och intyg

Sökningen omfattar högst 50 nyttjanderättsenheter på en gång. Html-utskrift. Utskriften innehåller följande uppgifter:

Beteckning för nyttjanderättsenhet
Typ av nyttjanderättsenhet
Lokaliseringskommuner
Registreringsdatum
Antal delar av nyttjanderättsenhet

Utdrag ur Fastighetsdatasystemet

Sökningen omfattar högst 50 nyttjanderättsenheter på en gång. Pdf-utskrift.

Utdrag ur fastighetsdatasystemet (bestyrkt)

Sökningen omfattar endast en nyttjanderättsenhet åt gången. Pdf-utskrift.

Funktioner

Visa på kartan

Funktionen ritar de delar av nyttjanderättsenheterna som är i kraft med grön färg på kartan. Områden för områdesavgränsade nyttjanderättsenheter anges med halvgenomskinlig grön områdesfärg. I identifikationspunkten för varje del visas beteckningen för nyttjanderättsenheten.

Kartvyn anpassas till sitt läge och sin skala så att alla ritade objekt syns.

Funktionen kan användas för högst 50 nyttjanderättsenheter åt gången. Funktionen kan inte användas för upphävda nyttjanderättsenheter.

Genom att klicka på en del av en nyttjanderättsenhet kan man öppna ett frågefönster till denna del av nyttjanderättsenheten.