Hoppa till huvudinnehåll

Fixpunkter

För att kunna bläddra i fixpunktsdata måste du först söka en eller flera fixpunkter på något av följande söksätt:

Sökresultat

Fixpunkter som hittas med hjälp av de angivna villkoren visas på en lista över sökresultat. Punkter som konstaterats vara förstörda visas med röd stil och med texten "förstörd" efter beteckningen. Fixpunkterna visas på listan över sökresultat i alfabetisk ordning enligt beteckning. På kartan anges hittade objekt med en triangelsymbol och punktbeteckning.

Antalet träffar (fixpunkter) med de angivna sökvillkoren nämns ovanför sökresultatlistan. Tillämpningen meddelar om sökvillkoren inte ger några träffar alls. Du kan ändra sökvillkoren om du först klickar ”Tillbaka”.

Under listan över sökresultat kan du välja språket (svenska/finska) på vilket produkterna visas.

Välj en eller flera fixpunkter som du önskar få uppgifter om från listan över sökresultat. Ett hittat objekt väljs automatiskt om det är den enda träffen. Du kan även välja en punkt genom att klicka objektets symbol.

Den valda fixpunkten kan behandlas på olika sätt med hjälp av listan över produkter och funktioner som finns under listan över sökresultat. Produkterna öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Du kan skriva ut och spara produkterna med hjälp av webbläsarens funktioner (fil - skriv ut eller fil - spara som…).

Produkter

Punktkort

KAn sökas för högst 50 fixpunkter på en gång. Html-utskrift. Innehåller följande uppgifter:

 • Fixpunktens nummer
 • Fixpunktens namn
 • Kommun
 • Tilläggsdata ändrats
 • Koordinater ändrats
 • Kontrollerats i terrängen
 • Konstaterats vara försvunnet
 • KKS-koordinater
 • Organisation som mätt punkten
 • Referensnummer
 • Lägesnoggrannhet i plan
 • N-koordinat
 • Ö-koordinat
 • EUREF-koordinater
 • Organisation som mätt punkten
 • Referensnummer
 • Lägesnoggrannhet i plan
 • N-koordinat
 •  E-koordinat
 • Höjd
 • Organisation som mätt punkten
 • Referensnummer
 • Höjdsystem
 • Lägesnoggrannhet i höjd
 • H-koordinat
 • Andra data
 • Generalblasdindelningens kartblad
 • UTM-kartblad
 • MGRS-kartblad
 • GPS-kompatibilitet
 • Typ av centrummärke och underlag
 • Fixpunktens läge
 • Läge i förhållande till makrytan
 • Beskrivning av fixpunkt

Alla ovan nämnda uppgifter finns inte tillgängliga för alla fixpunkter.

Punktdata i tabellform

Visar fixpunktsdata i tabellform i en textfil där tabulatorn fungerar som skiljetecken mellan enskilda uppgifter. Uppgifterna finns i en textfil där tabulatorn fungerar som skiljetecken. Filen kan öppnas i t.ex. Excel för noggrannare granskning. Kan sökas för högst 50 fastighetsöverlåtelser på en gång.

Kartfunktioner

Valda punkter på kartan

Fixpunkter som du väljer från listan anges på kartan med triangelsymboler, där triangelns övre hörn anger koordinaterna. Gamla sökningar försvinner från kartan då du väljer en ny fixpunkt.

Övriga funktioner

Tillbaka

Med funktionen återvänder du till sidan där du kan ändra på sökvillkoren för sökningen av fixpunkter.

Ny sökning

Du kommer tillbaka till sök fixpunkter-sidan.