Hoppa till huvudinnehåll

Outbrutna områden

För att kunna se uppgifter om outbrutna områden måste du först söka ett eller flera objekt med något av följande söksätt:

Sökresultat

Outbrutna områden som uppfyller villkoren visas på listan över sökresultat i nummerordning enligt beteckning. Upphörda outbrutna områden visas i rött på listan och beteckningen avslutas med bokstaven X. Andelar i samfällda områden som har överlåtits avskilt visas i blått. Antalet sökträffar visas ovanför listan över sökresultat.

Du får ett felmeddelande om sökvillkoren inte ger några sökresultat alls. Använd Tillbaka-knappen för att återvända till sidan där du kan ändra på sökvillkoren.

Du kan välja språket (svenska/finska) som används för att visa produkterna under listan över sökresultat.

Välj ett eller flera outbrutna områden som du önskar få mera information om från listan över sökresultat. Om sökningen hittade endast ett objekt väljs det automatiskt.

Under listan över sökresultat finns en lista över produkter och funktioner som du kan använda för att behandla det valda outbrutna området med.  Produkterna öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Du kan skriva ut eller spara produkterna med webbläsarens funktioner (fil - skriv ut eller fil - spara som).

Endast myndighetsanvändare kan se en del av produkterna!

Produkter

Beställ utdrag och intyg

Sökningen omfattar högst 10 outbrutna områden på en gång. Html-utskrift. Innehåller följande uppgifter:

  • beteckning för outbrutet område
  • ursprungligt fångesdatum
  • registreringsdatum
  • fångessätt
  • tillstånd
  • informationskälla

Fastighetsregisterutdrag

Du kan söka lagfartsbevis för högst ett outbrutet område åt gången. Pdf-utskrift.

Lagfartsbevis

Du kan söka lagfartsbevis för 50 outbrutna områden åt gången. Pdf-utskrift. Som bilaga skrivs ut ägarnas kontaktuppgifter.

Produkten är inte tillgänglig för upphörda outbrutna områden.

Gravationsbevis

Du kan söka lagfartsbevis för 50 outbrutna områden åt gången. Pdf-utskrift.

Produkten är inte tillgänglig för upphörda outbrutna områden.

Fastighetsregisterutdrag (bestyrkt)

Endast myndigheter (kommuner, magistrater, Lantmäteriverket) har tillgång till denna produkt.

Du kan söka fastighetsregisterutdrag för ett outbrutet område åt gången. Pdf-utskrift. Innehåller samma uppgifter som produkten Fastighetsregisterutdrag. Denna produkt är alltid avgiftsbelagd.

Lagfartsbevis (bestyrkt)

Endast myndigheter (kommuner, magistrater, Lantmäteriverket) har tillgång till denna produkt.

Du kan söka lagfartsbevis för ett outbrutet område åt gången. Pdf-utskrift. Innehåller samma uppgifter som produkten Lagfartsbevis. Denna produkt är alltid avgiftsbelagd.

Gravationsbevis (bestyrkt)

Endast myndigheter (kommuner, magistrater, Lantmäteriverket) har tillgång till denna produkt.

Du kan söka gravationsbevis för ett outbrutet område åt gången. Pdf-utskrift. Innehåller samma uppgifter som produkten Gravationsbevis. Denna produkt är alltid avgiftsbelagd.

Ägarnas kontaktuppgifter

Du kan söka lagfartsbevis för 50 outbrutna områden åt gången. Pdf-utskrift. Visar det valda outbrutna områdets ägare. För fysiska personer visas gällande adressuppgifter som uppdateras från Befolkningsdatasystemet om individens personnummer har antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret. För företag visas företagets namn och FO-nummer. Produkten är inte tillgänglig beträffande samfällda områden eller upphörda outbrutna områden.

Kontaktuppgifter i tabellform

Du kan söka lagfartsbevis för 50 outbrutna områden åt gången. Pdf-utskrift. Denna produkt är en tabulatorseparerad textutskrift, varifrån uppgifterna kan överföras till t.ex. ett tabellkalkyleringsprogram. Produkten innehåller samma information som Ägarnas kontaktuppgifter i pdf-format. Produkten är inte tillgänglig beträffande samfällda områden eller upphörda outbrutna områden.

Anvisning om överföring av uppgifter till Excel.

Funktioner

Visa på kartan

Visar valda outbrutna områden på kartan. Lägesmärket och beteckningen för det outbrutna området visas i orange. Områden för områdesavgränsade outbrutna områden visas i orangegult. Sökningen omfattar högst 50 outbrutna områden på en gång. Upphörda outbrutna områden visas inte.

Sök lägesregisterenheter

Funktionen söker lägesfastigheten, dvs. fastigheten där det valda outbrutna området ligger. Du kan välja högst 50 objekt på en gång. Fastighetsbeteckningarna för de valda outbrutna områdenas lägesfastigheter visas på sök med registerenheter-sidans lista över sökresultat. Från listan kan du vidare välja en eller flera fastigheter för vidare behandling, t.ex. för att få uppgifter ur fastighetsregistret, lagfartsbevis eller utnyttja andra produkter och funktioner.

Sök anläggningar

Denna sökning hämtar giltiga anläggningar som är belägna på det valda outbrutna området. Sökningen omfattar högst 50 objekt på en gång. Anläggningar som är belägna på de valda outbrutna områdena visas på sök anläggningar-sidans lista över sökresultat. Från listan kan du vidare välja en eller flera anläggningar för vidare behandling, t.ex. för att få intyg över arrenderätt, arrendetagarnas kontaktuppgifter eller andra produkter eller funktioner.

Ny sökning

Med funktionen kommer du tillbaka till söksidan för outbrutna områden.