Hoppa till huvudinnehåll

Personens ägor

Du kan söka ägor med personbeteckning eller FO-nummer och då visas en lista över alla de registerenheter, outbrutna områden och anläggningsbeteckningar till vilka ägaren med den angivna personbeteckningen eller det angivna FO-numret är mottagare av lagfart eller äganderätt, förvaltningsmyndighet, arrendetagare eller mottagare av en överlåtelse på vilken lagfart inte har sökts.

Sökningen hämtar de registerenheter, outbrutna områden och arrenderätter vars personbeteckning eller FO-nummer har antecknats i lagfarts- och inteckningsregistret. De äldsta ägorna innehåller inte dessa uppgifter och därför hittar sökningen dem inte.

Detta söksätt syns endast för vissa myndigheter.

Sök

Mata in personbeteckning eller FO-nummer i textrutan. Vid behov kan du begränsa sökningen att gälla bara en viss kommun.

Sökresultat 

De erhållna ägorna visas på en lista över sökresultat. Först på listan finns de ägor samt besittnings- och arrenderätter som belastar registerenheter, sedan de ägor samt besittnings- och arrenderätter som belastar outbrutna områden och sist arrenderätter inskrivna för anläggningsbeteckningar. På listan visas fastighetsbeteckning, beteckning för outbrutet område eller anläggningsbeteckning samt uppgiften om hurdan rätt till objektet ägaren har. Oubrutna områden anges med gulbrun färg och anläggningar med turkosgrön färg.

Ovanför listan över sökresultat visas antalet träffar.

Du får ett felmeddelande om sökvillkoret inte ger några träffar alls. Du kan ändra på sökvillkoren genom att klicka Tillbaka.

Under listan kan du välja på vilket språk du vill att produkterna visas (finska/svenska). Produkterna öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Du kan skriva ut eller spara produkterna med webbläsarens egna funktioner (fil -skriv ut eller fil - spara som...)

Produkter

Beskrivningar av registerutdrag

Skriv ut sökresultaten

Funktionen öppnar i ett nytt webbläsarfönster en lista över de ägor som hittats med hjälp av sökvillkoret. Sökningsresultatet är först sorterat enligt typ av ägo och därefter enligt beteckingen. Html-utskrift.

Funktioner

Visa utskrifter och funktioner för de utvalda

Med dessa funktioner kan du söka vidare information om de på listan valda registerenheterna, outbrutna områdena och anläggningarna.

Registerenheter
Välj på listan de registerenheter som du vill ha mera information om. Du kan välja högst 50 enheter samtidigt. Klicka på funktionen Registerenher. De valda fastighetsbeteckningarna visas på en lista över sökresultat där du vidare kan välja en eller flera fastigheter och klicka på produkter eller funktioner, t.ex. uppgifter ur fastighetsregistret eller lagfartsbevis. Beskrivning av produkterna och kartfunktionerna beträffande registerenheter.

Outbrutna områden
Välj på listan de outbrutna områden som du vill ha mera information om. Du kan välja högst 50 enheter samtidigt. Klicka på funktionen Outbrutna områden. De valda beteckningarna för outbrutna områden visas på en lista över sökresultat där du vidare kan välja en eller flera outbrutna områden och klicka på produkter eller funktioner, t.ex. visa på kartan eller lagfartsbevis. Beskrivning av produkterna och kartfunktionerna beträffande outbrutna områden.

Anläggningar
Välj på listan de anläggningar som du vill ha mera information om. Du kan välja högst 50 enheter samtidigt. Klicka på funktionen Anläggningar. De valda beteckningarna för anläggningar visas på en lista över sökresultat där du vidare kan välja en eller flera anläggningar och klicka på produkter eller funktioner, t.ex. gravationsbevis eller utdrag ur inteckningsregistret eller andra produkter. Beskrivning av produkterna och kartfunktionerna beträffande anläggningar.