Hoppa till huvudinnehåll

Tillgänglighetsutlåtande: RemoteSensing.fi

Detta tillgänglighetsutlåtande gäller webbplatsen RemoteSensing.fi Lantmäteriverkets sakkunniga har bedömt hur webbplatsen uppfyller tillgänglighetskraven. Tillgänglighetsutlåtandet uppdaterades 7.10.2021.

Webbplatsen uppfyller ännu inte tillgänglighetskraven till alla delar

Webbplatsens tillgänglighet bedömdes 12.8.2021. I bedömningen konstaterades att webbplatsen ännu inte uppfyller tillgänglighetskraven till alla delar.

I det följande anges de problem med tillgängligheten som upptäcktes i bedömningen. Observationerna grundar sig på riktlinjerna för tillgängligt webbinnehåll, WCAG 2.1. Efter observationerna står en nummerserie och en länk som anger vilken punkt i riktlinjerna som ännu inte uppfylls på webbplatsen.

Det finns fortfarande inte någon officiell översättning till svenska av WCAG 2.1. Därför finns kriterierna tills vidare endast på finska och engelska. Länkarna på denna sida om kriterierna går till W3C:s finska sidor.

Problem av stor betydelse för synligheten

  • I Twitter-inbäddningarna kan det vara svårt att urskilja länkar från övrig text. WCAG 1.4.1

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för synligheten

  • Textningen för förstasidans presentationsvideo motsvarar inte fullständigt ljudspåret. WCAG 1.2.2
  • På webbplatsen finns några tomma rubrik- och listelement, som assisterande teknik kan förmedla till användaren. WCAG 1.3.1
  • I Twitter-inbäddningarna kan det vara svårt att urskilja vissa ikoner från den vita bakgrunden. WCAG 1.4.2011

Problem av stor betydelse för synligheten

  • De länkade logotyperna i sidhuvudet saknar textmotsvarigheter. WCAG 2.4.4
  • I Twitter-inbäddningarna finns länkade ikoner som saknar textmotsvarigheter, WCAG 2.4.4
  • Fokus vid tangentbordsnavigering är dold på hela webbplatsen. WCAG 2.4.7

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för användningen

  • I Projekt-delen framskrider fokus vid tangentbordsnavigering inte i logisk ordning. WCAG 2.4.3

Problem av stor betydelse för förståeligheten

  • Webbplatsens språk har definierats som finska, trots att största delen av innehållet är på engelska. WCAG 3.1.1

Problem av måttlig eller lindrig betydelse för driftssäkerheten

  • Webbplatsens kod möter inte till alla delar HTML5-standarden. WCAG 4.1.1

Plan för korrigerande åtgärder på webbplatsen

Ovan nämnda problem som observerats på webbplatsen åtgärdas så fort som möjligt, dock senast 30.11.2021.