Paikkatietoalusta-hanke

Paikkatietoalusta on digitaalinen palvelukokonaisuus, joka kokoaa hajautetusta ylläpidosta paikkatietoja käyttäjien hyödynnettäväksi. Tavoitteena on yhtenäistää ja parantaa julkisen hallinnon sähköisiä palveluita, parantaa ja tehdä läpinäkyvämmäksi tietopohjaista päätöksentekoa sekä säästää kustannuksia julkisessa hallinnossa. Olemme yksi Euroopan kärkimaista, joissa tämän tyyppistä projektia on lähdetty viemään eteenpäin.

Hankkeen ensimmäinen vaihe päättyy 2019 vuoden lopussa. 

Paikkatietoalustaa rakennetaan Julkisen hallinnon yhteinen paikkatietoalusta -hankkeessa, joka on osa hallituksen Digitalisoidaan julkiset palvelut -kärkihankekokonaisuutta.

Paikkatietoalusta-hanke koostuu kahdeksasta osahankkeesta.

Hankkeissa rakennetaan mm. 

  • Kansallinen maastotietokanta (KMTK) ja siihen liittyvät rajapintapalvelut, joiden avulla paikkatietoa voidaan syöttää, tarkastella ja hyödyntää. Beta-versio tiedontuottajien testattavaksi julkaistaan vuonna 2018. 
  • Yhteinen, harmonisoitu tapa (esim. käsitemallit) mallintaa ja tuottaa paikkatietoa kaikille toimijoille. Näin voidaan tuottaa yhteensopivaa dataa, jota paikkatietoalustalla käsitellään.
  • Tapoja tuottaa entistä parempaa ja laadukkaampaa paikkatietoa erilaisilla teknologioilla. Hankkeeseen osallistuu tutkijoita, jotka yhdessä paikkatiedon tuottajien ja hyödyntäjien kanssa kartoittavat ja mallintavat parhaita mahdollisia käytänteitä, joilla paikkatietoa voidaan tuottaa.
  • Valtakunnallinen osoitejärjestelmä, Kansallinen laserkeilausohjelma, sekä paljon muuta paikkatietojen keräämistä ja ylläpitoa helpottavaa sisältöä, joista julkishallinnon toimijat hyötyvät. 

Hankkeen vastuutaho on maa- ja metsätalousministeriö. Valmisteluun ja toteutukseen osallistuu valtiovarainministeriö, ympäristöministeriö, Suomen ympäristökeskus ja Maanmittauslaitos sekä lukuisa joukko yhteistyökumppaneita yksityiseltä ja julkiselta sektorilta.

Kahdeksasta osahankkeesta kuusi operoidaan Maanmittauslaitoksessa. Kymmeniä laitoksen työntekijöitä osallistuu paikkatietoalustan toteuttamiseen. 

Lisätietoa hankkeesta löytyy Paikkatietoalustan verkkosivulta. Voit seurata hanketta Twitterissä ja Facebookissa. Hankkeen videoaineistot tallennetaan YouTube-kanavalle

Voit myös tilata hankkeen uutiskirjeen tästä

Hankkeeseen liittyviä kysymyksiä ja kommentteja voi lähettää osoitteeseen info(a)paikkatietoalusta.fi.