Korkeusmalli 10 m

Korkeusmalli 10 m on koko Suomen kattava, maanpinnan korkeutta kuvaava malli, jonka ruutukoko on 10 m x 10 m ja korkeustiedon tarkkuus 1,4 metriä.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Käyttötarkoitus:

Korkeusmallin avulla voidaan simuloida kuuluvuus-, kattavuus- ja näkyvyysalueita. Sitä voidaan käyttää myös leikkaus- ja täyttömaiden massalaskentaan tai kaltevuuksien, jyrkkyyden tai profiilien laskentaan. Sovellusalueita on esimerkiksi geologiassa, maantieteessä ja metsätaloudessa.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Pikselikoko
10 m
Esitystapa
Teksti tai taulukko
Historiatiedot

Korkeusmalli 10 m esittää maaston korkeutta merenpinnasta. Korkeuslukemat ovat N2000-järjestelmän mukaisia. Korkeusmalli 10 m on tarkin koko maan kattava korkeusmalli Suomesta.

Korkeustieto on ilmaistu Ascii-versiossa metreinä (kolme desimaalia esim. 42.604) ja GeoTiff-versiossa float-arvoina metreinä (vain kolme ensimmäistä desimaalia merkitseviä). Molemmissa versioissa merenpinnan alapuoliset kohteet ovat negatiivisina arvoina.

Korkeusmalli 10 m on johdettu Korkeusmalli 2 m:stä niiltä alueilta, joista 2 m:n mallia on tarjolla. Muilta alueilta Korkeusmalli 10 m on tuotettu Maastotietokannan määräaikaisen ajantasaistuksen yhteydessä tarkennetuista korkeuskäyristä, stereotyöasemalla digitoiduista maanpintapisteistä ja kaikista Maastotietokannan kohteista, joilla on myös z-koordinaatti. Näillä alueilla tuotteen korkeustarkkuus on keskimäärin 1,4 m (1,4 m 95 % tapauksista ja 2 m 99 % tapauksista). Korkeusmalli 2 m:n mallista johdetuilla alueilla korkeussijaintitarkkuus ja yksityiskohtaisuus ovat huomattavasti parempia.

Sääntöjenmukaisuus
Komission asetus (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
2010-12-08
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Käyttöehdot

Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi .

Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Korkeusmalli 10 m:n voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa. Alueellinen rajaus tapahtuu TM35 -karttalehtijaon perusteella.

Rajoitukset

Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Korkeusmalli 10 m:iin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Jakeluformaatti
Ascii grid
GeoTiff

Korkeusmallit

Tuote Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
77103010092
Korkeusmalli 10m koko Suomi
787,50 976,50
77103010090
Korkeusmalli 2m ja 10m ensimmäinen lehti
89,27 110,70
77103010091
Korkeusmalli 2m ja 10m seuraavat lehdet
15,73 19,50
77103010093
Korkeusmalli 2m koko Suomi
1575,00 1 953,00
Ei ole asetusperusteinen