Korkeusmalli 10 m

Korkeusmalli 10 m on koko Suomen kattava, maanpinnan korkeutta kuvaava malli, jonka ruutukoko on 10 m x 10 m ja korkeustiedon tarkkuus 1,4 metriä.

Tuote on avointa aineistoa. Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Käyttötarkoitus:

Korkeusmallin avulla voidaan simuloida kuuluvuus-, kattavuus- ja näkyvyysalueita. Sitä voidaan käyttää myös leikkaus- ja täyttömaiden massalaskentaan tai kaltevuuksien, jyrkkyyden tai profiilien laskentaan. Sovellusalueita on esimerkiksi geologiassa, maantieteessä ja metsätaloudessa.

Maantieteellinen kattavuus
Koko Suomi
Vastuutaho

Maanmittauslaitos

Pikselikoko
10 m
Esitystapa
Teksti tai taulukko
Historiatiedot

Korkeusmalli 10 m esittää maaston korkeutta merenpinnasta. Korkeuslukemat ovat N2000-järjestelmän mukaisia. Korkeusmalli 10 m on tarkin koko maan kattava korkeusmalli Suomesta.

Korkeustieto on ilmaistu Ascii-versiossa metreinä (kolme desimaalia esim. 42.604) ja GeoTiff-versiossa float-arvoina metreinä (vain kolme ensimmäistä desimaalia merkitseviä). Molemmissa versioissa merenpinnan alapuoliset kohteet ovat negatiivisina arvoina.

Korkeusmalli 10 m on johdettu Korkeusmalli 2 m:stä niiltä alueilta, joista 2 m:n mallia on tarjolla. Muilta alueilta Korkeusmalli 10 m on tuotettu Maastotietokannan määräaikaisen ajantasaistuksen yhteydessä tarkennetuista korkeuskäyristä, stereotyöasemalla digitoiduista maanpintapisteistä ja kaikista Maastotietokannan kohteista, joilla on myös z-koordinaatti. Näillä alueilla tuotteen korkeustarkkuus on keskimäärin 1,4 m (1,4 m 95 % tapauksista ja 2 m 99 % tapauksista). Korkeusmalli 2 m:n mallista johdetuilla alueilla korkeussijaintitarkkuus ja yksityiskohtaisuus ovat huomattavasti parempia.

Sääntöjenmukaisuus
Komission asetus (EU) N:o 1089/2010, annettu 23 päivänä marraskuuta 2010 , Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/2/EY täytäntöönpanosta paikkatietoaineistojen ja -palvelujen yhteentoimivuuden osalta
2010-12-08
Tuote ei täytä määrittelyitä.
Toimittaja

Maanmittauslaitos asiakaspalvelu@maanmittauslaitos.fi

Käyttöehdot

Tuote on avointa aineistoa. Avoimen tietoaineiston lisenssi http://www.maanmittauslaitos.fi/maanmittauslaitoksen-avoimen-tietoaineiston-cc-40-lisenssi .

Lisätietoa Avoimien aineistojen hankinta -sivustolta http://www.maanmittauslaitos.fi/kartat-ja-paikkatieto/asiantuntevalle-kayttajalle/maastotiedot-ja-niiden-hankinta.

Korkeusmalli 10 m:n voi hankkia koko maan kattavana tai alueeltaan rajatuissa osissa. Alueellinen rajaus tapahtuu TM35 -karttalehtijaon perusteella.

Rajoitukset

Maanmittauslaitoksella on tekijänoikeus ja muut immateriaalioikeudet Korkeusmalli 10 m:iin. Tietoaineisto ei ole salassa pidettävä. Julkista saatavuutta ei ole rajoitettu INSPIRE-direktiivin nojalla.

Koordinaattijärjestelmä
ETRS89 / TM35FIN(E,N) (EPSG:3067)
N2000 height (EPSG:3900)
Jakeluformaatti
Ascii grid
GeoTiff

Korkeusmalli 10 m

  Hinta € (ilman alv.) Hinta € (sis. alv.)
Korkeusmalli 10 m - Ensimmäinen lehti 85,00 105,40
Korkeusmalli 10 m - Seuraavat lehdet 15,00 18,60
Korkeusmalli 10 m - Koko Suomi 750,00 930,00
Ei ole asetusperusteinen