Maastotiedon ylläpito

Maanmittauslaitos kerää maastotietoja Maastotietokantaan. Tietojen keruuta varten tehdään ilmakuvauksia ja laserkeilauksia. Osa tiedoista saadaan vihjetietoina Liikennevirastosta, ympäristöhallinnosta ja kunnilta.

Lue lisää Maastotietokannasta ja muista Maanmittauslaitoksen maastotietotuotteista

Ilmakuvaukset ja laserkeilaukset

Maanmittauslaitoksen ilmakuvaukset tehdään Kansallisen ilmakuvausohjelman mukaisesti. Kuvausohjelmassa Suomi jaetaan alueisiin, jotka ilmakuvataan viiden vuoden välein. Pohjoisimmassa Lapissa kuvaukset tehdään kymmenen vuoden välein.

Maanmittauslaitos laserkeilaa vuosittain alueita noin 50 000 - 70 000 neliökilometrin verran. Tavoitteena on, että koko maa on laserkeilattu kertaalleen vuoteen 2020 mennessä.

Alla olevassa karttaesityksessä on näkyvissä uusin ilmakuvausten ja laserkeilausten vuositaso. Muut vuodet saat valittua Karttatasot-valikosta. Tulevien vuosien suunnitelmat ovat alustavia ja voivat vielä muuttua. Vuositasoista saat tarkempia kohdetietoja klikkaamalla aktiivisia tasoja karttapohjalla. Tarkenna tarvittaessa karttaa lähemmäksi. Avaa kartta erilliseen ikkunaan.

Yllä olevan kartan ilmakuvatasot (shp/zip). Päivitetty 21.10.2019.

Yllä olevan kartan ortotasot  (shp/zip). Päivitetty 14.10.2019.

Yllä olevan kartan lasertasot  (shp/zip). Päivitetty 14.10.2019.

Kansallisen laserkeilausohjelman suunnitelmat vuodesta 2020 alkaen: 6 vuoden kierto ja 12 vuoden kierto (Pohjois-Lappi). Päivitetty 12.4.2019.

Vuonna 2020 alkavaa Kansallista Laserkeilausohjelmaa varten kerättiin kahdeksalta pilottituotantoalueelta tiheämpää aineistoa (noin 5 pistettä neliömetrille) kesällä 2019. Pilottikeilausalueet on esitetty yllä olevassa karttaindeksissä (punainen viivoitus). Pilottikeilausaineistot ovat julkista aineistoa, mutta vaativat erillisen käyttöoikeusluvan. Aineistoja ja käyttöoikeuslupahakemusta voi tiedustella säköpostitse osoitteesta: mara.ilma[ät]maanmittauslaitos.fi.

Ilmakuvauksen ja laserkeilauksen seurantataulukko (xlsx). Päivitetty 12.11.2019.

Kansallinen ilmakuvausohjelma

Kansallinen ilmakuvausohjelma yhdistää Maanmittauslaitoksen, Suomen metsäkeskuksen ja Maaseutuviraston kuvaustarpeet suunnitelmalliseksi kokonaisuudeksi. Kuvausohjelman avulla varmistetaan ajantasaisten ilmakuvien saatavuus koko maan kattavasti ja tasaisin väliajoin. Kuvausohjelmaan siirtymisen jälkeen ilmakuvat eivät Lappia lukuun ottamatta ole miltään alueelta enää yli viittä vuotta vanhoja.
 
Pitkän aikavälin kansallinen kuvausohjelma tukee yhteiskunnan toimintojen suunnittelua viestimällä milloin ja missä valtakunnallisia ilmakuvauksia tehdään.

Kaikki ohjelman mukaiset ilmakuvat jaellaan avoimena datana kaikkien tarvitsijoiden käyttöön.

Kansallisen ilmakuvausohjelman siirtymäkausi 2016–2019

Kansallisen ilmakuvausohjelman siirtymäkaudella 2016-2019 Maanmittauslaitoksen, Maaseutuviraston ja Suomen metsäkeskuksen ydintoimintojen takaamiseksi hankitaan kuvausohjelman mukaisten alueiden lisäksi muut tarvittavat ilmakuvaukset.

Vuodesta 2020 lähtien ilmakuvaukset voidaan toteuttaa täysin kansallisen ilmakuvausohjelman mukaisesti.

Avaa tästä kartta tasot sisältävänä pdf-dokumenttina.

Korkeusmalli (KM2)

Korkeusmalli KM2 tuotetaan laserkeilausaineistoista. Tavoitteena on, että korkeusmalli kattaa koko Suomen vuoteen 2020 mennessä.

Korkeusmalli 2m saatavuus ja laatuluokka kuukausittain. Avaa kartta erilliseen ikkunaan.

Maastotietokannan ajantasaisuus

Maastotietokantaa päivitetään ilmakuvausten ja muiden tietojen avulla. Tiestöä ja nimistöä päivitetään jatkuvasti, rakennuksia ja hallintorajoja vuosittain sekä muita maastotietoja noin 5 - 10 vuoden välein

Maastotietokannan alueelliset päivitysalueet vuosittain. Avaa kartta erilliseen ikkunaan.