Hoppa till huvudinnehåll

Ändring av handläggningsordningen påskyndar digitaliseringen av nya ägarens aktiebrev

Tusentals bostadsägare digitaliserar nu sina aktiebrev efter att disponenten meddelat att husbolaget har övergått till det nya bostadsdatasystemet.

Nainen katsoo hymyillen kameraan
Bild:
Lantmäteriverket

Bostadsdatasystemet syns redan nu i finländarnas vardag, eftersom omkring hälften av husbolagen har överfört sina aktieböcker till systemet. Ett stort tack till de husbolag och disponenter som redan har åtgärdat ärendet. Särskilt för de husbolag som sköter fastighetsförvaltningen på egen hand är det nu ett bra tillfälle att ta itu med överföringen, det lönar sig inte att lämna det till sista minuten. Mer information om överföringen av husbolagens aktiebok finns på osakehuoneistorekisteri.fi.

Särskilt sedan sommaren har husbolagen varit aktiva i överföringen av aktieböckerna. Detta gjorde i sin tur att de nuvarande aktieägarna började digitalisera sina egna aktiebrev. De ansökningar som kom in inom en kort tid gjorde att vi blev överbelastade trots att vi hade förberett oss på en ökning av antalet ansökningar genom att öka antalet handläggare.

När behandlas min ansökan om registrering av ägande?

Vi handlägger ärenden i en viss ordning, först handläggs påskyndade ansökningar. Enskilda ansökningar som påskyndats av grundade skäl avgörs snabbast inom några dagar. Därefter behandlar vi ansökningar från aktiegrupper med en inlösenklausul, ägaranmälningar som lämnas in efter att RS-förfarandet har avslutats och ansökningar om registrering efter ändringen av bolagsordningen. Sedan handläggs övriga ansökningar som gäller ägarbyte. Efter detta handläggs ansökningarna i den ordning de kommit in. De genomsnittliga handläggningstiderna för ansökningar kan du kontrollera på vår webbsida.

För närvarande uppstår det fördröjningar i handläggningen av ansökningar och vi beklagar de olägenheter som detta orsakar: vi gör vårt bästa för att åtgärda läget. Handläggning av den egna ansökan kan göras smidigare genom att fylla i ansökan omsorgsfullt med hjälp av anvisningar för ifyllande och genom att lämna in de nödvändiga behövliga bilagorna.

Vi hoppas att våra kunder och intressenter förstår vikten av att prioritera vissa ansökningar och fortsätter vara nöjda med vår service. I framtiden är målet att handlägga och registrera ansökningar utan fördröjningar. Teknisk utveckling underlättar handläggningen när man till exempel kan skicka in ansökningar elektroniskt.

Bostadsägare har inte bråttom

Till bostadsdatasystemet överförs först husbolagen och deras aktieböcker och först därefter aktieägarna med sina aktiebrev. Husbolagen måste överföra sina aktieböcker under 2023, den kostnadsfria tidsfristen gäller alltså husbolagen, inte enskilda aktieägare.

Det lönar sig för den nya ägaren att utan dröjsmål ansöka om registrering av ägandet, men den nuvarande ägaren har tio år på sig efter det att husbolaget har övergått till systemet. Om aktiebrevet finns hos banken som säkerhet för lån, finns det ingen brådska.

Ett tips till aktieägarna: Du kan med hjälp av serviceguiden kontrollera hur man går till väga när det är fråga om ett nytt eller gammalt husbolag, ett fysiskt aktiebrev eller en elektronisk ägaranteckning, om banken har aktiebrevet som säkerhet för lån eller om banken förvarar aktiebrevet osv.

Stort tack till alla våra kunder för de varma kundresponser och insiktsfulla utvecklingsförslag som vi har fått om bostadsdatasystemet och dess registreringar.

Suvi Väärälä 
Skribenten arbetar som servicechef vid Lantmäteriverket.  
 
I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella frågor vid Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket
Bostadsdatasystemet

Bloggar