Hoppa till huvudinnehåll

Aktieböckerna ska snart överföras till bostadsdatasystemet – hur kan vi hjälpa till?

Bostadsdatasystemet är ett elektroniskt register dit uppgifter om aktielägenheter samt om ägande och pantsättningar som gäller dem samlas. Bostadsdatasystemet har många fördelar för flera olika instanser. Till exempel är uppgifterna om bostadslägenheter och deras ägande tillförlitligare tack vare deras enhetliga elektroniska form i systemet. Samtidigt blir uppgifternas tillgänglighet bättre, och aktörer behöver inte längre samla in data från flera olika källor.

Kaksi henkilöä katselee hymyillen yhdessä vihreäkantista Taloyhtiön vastuunjakotaulukko -kirjaa.
Bild:
Maanmittauslaitos

Husbolagen till bostadsdatasystemet

Husbolagen kan ansluta sig till bostadsdatasystemet genom att överföra sin aktiebok till systemet. Uppgifterna om nya husbolag har sedan 1.1.2019 registrerats automatiskt i bostadsdatasystemet. Däremot ska husbolag som bildats tidigare överföra sin aktiebok till bostadsdatasystemet antingen på egen hand eller med hjälp av disponenten.

Överföringen av aktieboken är avgiftsfri fram till utgången av 2023. Husbolagen bör dock redan börja med de förberedande arbeten, såsom kontroll av aktieteckningarna och aktieboken, eftersom överföringen kan med fördel genomföras i god tid innan tidsfristen går ut. Det är bäst att husbolaget agerar så fort som möjligt för att undvika överbelastningen i tjänsten.

Hur sker överföringen av aktieboken i praktiken?

Överföringen av aktieboken sker i Lantmäteriverkets överföringstjänst. En överföringsfil som produceras i fastighetsförvaltningssystemet kan användas som stöd vid överföringen. Tjänsten har öppnats i april 2020.

Husbolag som använder ett fastighetsförvaltningssystem bör dock göra överföringen först efter det att dataöverföringen mellan fastighetsförvaltningssystemet och bostadsdatasystemet är möjlig i dess hela utsträckning. En del av husbolagen har redan gjort överföringen, och för de övriga husbolagen är överföringen uppskattningsvis möjlig under 2022.

Var finns mer information?

Heltäckande information och anvisningar om överföring av aktieboken finns tillgängliga för husbolag på vår webbplats. På webbplatsen finns också vanliga frågor om överföringen.

Om du inte hittar hjälp i din fråga eller ditt problem på webbplatsen, svarar Lantmäteriverkets stöd för överföring av aktiebok på alla frågor om överföring av aktieboken.

Vid sidan av anvisningarna på webbplatsen ordnar vi regelbundet öppna och avgiftsfria webbutbildningar. Där ger våra experter praktiska råd om överföring av aktieboken och svarar också på frågor. Se när utbildningarna ordnas och anmäl dig.

Fråga oss eller delta i utbildningen – vi hjälper dig gärna!

Mer information

Informationstjänstexpert Susanna Koivula, 050 430 4205, susanna.koivula@maanmittauslaitos.fi

Bostadsdatasystemet
Överföring av aktiebok

Nyheter och artiklar