Hoppa till huvudinnehåll

Användningen av tjänsten Pyykkijahti upphör – Lantmäteriverket tackar sökarna

I spelet Pyykkijahti samlades samhälleligt viktiga uppgifter med hjälp av medborgare. Det totala antalet rösen som hittades uppgick till över 30 000. Spelet gav information om exaktheten hos mobiltelefonernas positionering och hur den lämpar sig för att förbättra noggrannheten hos positioneringen av råmärken samt i övrigt om mätningen av terrängobjekt utförd av medborgare. Användningen av tjänsten Pyykkijahti upphör 5.10.2022.

En person håller i en telefon. Tjänsten Pyykkijahti visas på telefonskärmen.
Bild:
Lantmäteriverket

Ett av de viktigaste målen med Pyykkijahti var att ta reda på om mobiltelefonen kan nå en positionsnoggrannhet på mindre än en meter vid mätning av råmärken. Då skulle de erhållna koordinaterna kunna utnyttjas direkt vid preciseringen av gränserna på fastighetsregisterkartan. Resultaten visade att man ännu inte kan nå en så exakt mätning med mobiltelefoner. 

– De råmärken av vilka det finns två eller flera mätobservationer kommer dock att användas vid preciseringen av fastighetsgränserna på registerkartan. Också uppgiften om råmärkets existens och kvalitet kan vara användbar, berättar registerchef Mauno Pyykönen.

Användningen av tjänsten upphör 5.10.2022

Tjänsten Pyykkijahti fortsatte efter december i fjol, eftersom den användes som plattform för ett fortsättningsprojekts användargränssnitt. I fortsättningsprojektet byggdes en smarttelefonapp för att få mer information om positioneringssatelliterna i syfte att förbättra mätningarnas positionsnoggrannhet. Den egentliga analysen av resultaten för projektet pågår och blir färdig i slutet av året, samtidigt som projektet avslutas.

– Användningen av tjänsten Pyykkijahti upphör 5.10.2022. Det har varit intressant att se att ”gamla” användare av Pyykkijahti har observerat att tjänsten är tillgänglig och aktivt sökt rösen, säger projektchef Juha-Matti Vääränen.

Tack till sökarna

Vid Lantmäteriverket är man glad över Pyykkijahtis framgång och att försöket lyckades. Resultaten överträffade klart förväntningarna och spelets användare – de som rör sig ute, är på utflykt eller sysslar med geocaching – har gett spelet ett varmt mottagande. Populariteten avspeglas i att spelarna fortsatte att samla in en stor mängd mätdata också efter att tävlingen tog slut.

Det totala antalet rösen som hittades uppgick till över 30 000. Det är redan i sig en nyttig uppgift att märkena har hittats. Det visar att crowdsourcing kan fungera också då data samlas in och tillämpas för att förbättra kvaliteten på fastighetsregisterkartan och för andra mätningar av terrängobjekt. På lång sikt medför det också stora besparingar då koordinatuppgifterna som medborgare samlat in kan användas för något nyttigt.

Varmt tack till alla sökare av rösena!

Ytterligare information

Juha-Matti Vääränen, projektchef, 040 801 7680, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Det allmänna bästa lockade medborgarna till jakt på rösen

Fastigheter
Kartor

Nyheter och artiklar