Hoppa till huvudinnehåll

Blogg: Starkt mot den nya regeringsperioden

Pasi Patrikainen
Bild:
Maanmittauslaitos

Jag har bakom mig ett drygt halvt år som generaldirektör för Lantmäteriverket. Tiden har varit givande och precis sådan som jag har antagit. Mitt främsta mål under det första halvåret var att lära känna personalen, intressentgrupperna och kollegorna vid olika ämbetsverk. Jag har träffat personligen omkring 1400 anställda vid Lantmäteriverket, från söder till norr och från väster till öster. Träffarna var viktiga för mig, och enligt den respons jag fick ansåg också personalen besöken nödvändiga. Även möten med direktörskollegor och kanslichefer har varit viktiga, och mötena har betonat Lantmäteriverkets sektorsövergripande verksamhet och omfattande samarbete över förvaltningsområden.

God och resultatrik verksamhet beror på den kompetenta, motiverade och mycket engagerade personalen. Enligt personalrapporten från 2022 uppgick de anställdas medelålder vid Lantmäteriverket till 47,5 år och medelåldern för pensionering till 65 år, vilket tyder på ett djupt engagemang. Också medelvärdet för arbetstillfredsställelsen har flera år legat på över 4 (på skalan 1–5). Lantmäteriverkets omfattande verksamhetsområde förutsätter mångsidig kompetens. År 2022 anställde Lantmäteriverket 190 nya personer både för att ersätta de anställda som lämnat organisationen och för att sköta nya uppgifter. Totalt har Lantmäteriverket för närvarande nästan 1 800 anställda.

Tredjedel av verksamheten med budgetmedel

Finansiering är förutsättningen för att upprätthålla vår verksamhet och för att utveckla vårt arbete. Lantmäteriverket har en årsbudget på 140–150 miljoner euro. Av budgeten debiteras 90–100 miljoner euro av kunder i form av avgifter för lantmäteriförrättningar, såsom styckningar, förrättningar av enskilda vägar och rågångar samt inskrivningar i bostadsdatasystemet. En tredjedel av verksamheten täcks med statliga medel.

Lantmäteriverket har hittills utvecklat och förnyat sin verksamhet med hjälp av den finansiering som är tillgänglig, men förändringarna i den offentliga ekonomin har också börjat synas i Lantmäteriverkets inkomstflöden. Också vi väntar på att den nya regeringen bildas och det nya regeringsprogrammet. Vilka helheter ska ingå i stabilisering av ekonomin? Blir det lagstiftningsreformer som kan bidra till produktiviteten? Vi får reda på dessa sannolikt inom några veckor när den nya regeringsbasen är känd och regeringsprogrammet håller på att beredas.

Pasi Patrikainen

Författaren är generaldirektör vid Lantmäteriverket. 

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella frågor vid Lantmäteriverket.

 

Lantmäteriverket

Bloggar