Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsköp under semestersolen eller hemma på soffan – e-handeln ökar

I fjol gjordes hälften mer fastighetsköp än året innan elektroniskt. Ökningen är inte överraskande, eftersom man med Lantmäteriverkets Fastighetsöverlåtelsetjänst kan köpa och sälja fastigheter snabbt, enkelt, ansvarsfullt och förmånligt: Parterna kan skriva under köpebrevet vid olika tillfällen och på olika platser, så man behöver inte resa för köpslutet. På det här sättet slipper man både resa och belasta miljön.

Mies työskentelee kannettavalla tietokoneella ja loikoilee rantahiekalla vaaleanturkoosin meren äärellä.

E-handel med fastigheter lockar bland annat utlandsfinländare. En finländare som bor i Spanien kan sälja en fastighet hen fått i arv till en köpare som bor i Finland utan besväret eller kostnaderna med att resa till hemlandet.

Eller två gårdsägare kan komma överens om ett köp av ett åkerskifte på kvällen och slutföra köpet vid kaffebordet nästa morgon. Fastighetsöverlåtelsetjänsten är praktisk också när föräldrar vill donera en del av eller en hel fastighet till barnen.

Inget köpvittne behövs, och man behöver inte ens skilt komma överens om en tidpunkt för köpslutet. Dessutom kan en ny fastighetsägare vid behov ansöka om ny inteckning direkt efter köpslutet.

– I tjänsten kan man också befullmäktiga en annan person att verka på ens vägnar, till exempel ge fullmakt att upprätta ett köpebrev. Dessutom är det behändigt att tjänsten också kan användas mobilt, säger ledande expert Pauliina Heikkilä.

Man har kunnat genomföra elektroniska köp i Fastighetsöverlåtelsetjänsten sedan 2013.

Ägaruppgifterna ska vara uppdaterade

För att genomföra ett elektroniskt fastighetsköp i Fastighetsöverlåtelsetjänsten måste säljarens innehav vara antecknat i lagfartsregistret. Fastighetsöverlåtelsetjänsten hjälper användaren att skapa ett köpebrev och fylla i all nödvändig information.

Om en fastighetsmäklare är delaktig i köpet kan hen skapa ett köpebrev i sin egen tjänsteleverantörs tjänst. I Fastighetsöverlåtelsetjänsten godkänner och undertecknar parterna köpebrevet som fastighetsmäklaren tagit fram.

Tack vare Fastighetsöverlåtelsetjänstens höga dataskydd och automatiska kontroller mot olika register överförs ägandet av fastigheten säkert. Köparens ansökan om lagfart aktiveras automatiskt direkt efter köpet.

Myndiga personer som har finländsk personbeteckning kan använda Fastighetsöverlåtelsetjänsten. Man loggar in i tjänsten via suomi.fi-identifikation med hjälp av bankkoder, mobilcertifikat eller elektroniskt identitetskort.

– Förutom att tjänsten är ett säkert sätt att genomföra elektroniska fastighetsköp är den också lätt att använda eftersom tjänsten vägleder användaren genom transaktionen. Det är bra att komma ihåg att köpebrevets upprättare ändå själv ansvarar för köpebrevets innehåll, och att det i vissa situationer kan vara nödvändigt att anlita en expert, säger Pauliina Heikkilä.

Ytterligare information

Armi Hantula, informationstjänstexpert, 050 340 6077, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi 

Pauliina Heikkilä, ledande expert, 040 538 3516, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi 

Information till medierna
Fastighetsköp
Fastigheter

Nyheter och artiklar