Hoppa till huvudinnehåll

Finland är en föregångare vad gäller öppen källkod – Lantmäteriverkets kompetens presenteras i Florens

I FOSS4G-evenemanget som inleds måndagen den 22 augusti samlas årligen cirka 1 000 deltagare från olika delar av världen för att diskutera och lära sig något nytt om teknik som baserar sig på öppen källkod och gemensam utveckling ur geodataperspektiv. Lantmäteriverkets utvecklingsarbete har en framträdande plats i evenemanget.

Florens.
FOSS4G-evenemanget som fokuserar på geodataprogram som bygger på öppen källkod arrangeras i år i Italien.
Bild:
Pixabay

FOSS4G-evenemanget hålls i år i Florens i Italien. I framkanten av Lantmäteriverkets föredrag presenteras programvaran Oskari, som redan länge varit känd som en kronjuvel bland kartplattformar och bryter ny mark genom att utnyttja automatisering och artificiell intelligens i produktionen av terrängdata, och teknik för distribution av historiska flygbilder, som väckt mycket uppmärksamhet förra sommaren. För en internationell publik presenteras också utvecklingen av systemet för produktion av terrängdata och administrationen av registret över flygbilder med programvaran QGIS.

Nya innovativa funktioner presenteras

Oskari är en programvara baserad på öppen källkod som är avsedd för skapande av webbkartor samt visning och analys av geodata. Oskari har redan i flera år vunnit internationellt anseende och kommer att presenteras under konferensen vid en halvdagsworkshop på måndagen och senare under veckan genom två föredrag. I workshopen presenterar man Oskaris grunder och funktioner samt utarbetar en egen applikation med RPC-gränssnitt. Det ena av föredragen är riktat till utvecklare och det andra till slutanvändare.

– På senare tid har vi gjort stora förbättringar och skapat nya egenskaper och funktioner i samarbete med partner som Trafikledsverket. Det är ett nöje att berätta om dem för internationella kolleger, säger ledande IT-expert Sami Mäkinen.

Forskaren Lingli Zhu presenterar inom projektet Advanced Technology for National Map Updating (ATMU) en undersökning som gjorts med olika metoder och som gör det möjligt att i framtiden automatisera tolkningen av förändringar i flygbilder. I arbetet använder man flygbildernas stereoegenskaper och tolkar ändringar i flygbilderna i en 3D-vy.

– Jag ser fram emot att få information om utvecklingen inom branschen och få lära känna människor inom samma bransch. Kanske hittar vi också eventuella framtida samarbetspartner, säger Zhu.

Vertailukuva vanhasta ja uudesta ilmakuvasta paikkatietoikkunassa. Vanhassa kuvassa näkyy peltoja, uudessa rakennuksia.
I FOSS4G-evenemanget får en internationell publik höra om den apputvecklingsprocess som ligger bakom publiceringen av historiska flygbilder. Tjänsten som inrättats i Paikkatietoikkuna har varit mycket populär.

 

Kunnandet delas med en internationell publik

Historiska flygbilder som publicerades i tjänsten Paikkatietoikkuna i fjol har väckt stort intresse i Finland. Nyheten om att flygbildsarkivet öppnas lästes 75 000 gånger, och samtidigt slogs också besöksrekorden för Paikkatietoikkuna. I samband med evenemanget presenterar IT-experten Sini Pöytäniemi apputvecklingsprocessen bakom publiceringen och berättar hur man löste tidsmässiga och geografiska utmaningar som hänförde sig till flygbilderna.

 Dragningskraften i evenemanget skapas av en sektorsövergripande gemenskap med öppen källkod och den oändliga potentialen i geodata som gemensamma intressen. Det är fantastiskt att man konkret som en del av en stor gemenskap kan bidra till att ta fram något nytt som främjar samhället, säger Pöytäniemi.

Vid Lantmäteriverket baserar sig många centrala informationssystem på öppen källkod. De kunskaper som samlats in under årens lopp och de resultat som uppnåtts väcker intresse. Kunskapen delas också vidare.

 Den största nyttan av öppna lösningar fås genom att vi delar av erfarenheter och utvecklar lösningar tillsammans med samarbetspartner och gemenskaper för öppen kod, konstaterar digitaliserings- och utvecklingsdirektören Jani Kylmäaho.

FOSS4G-evenemanget

  • FOSS4G är en förkortning av Free and Open Source Software for Geospatial.
  • Evenemanget organiseras av OSGeo-stiftelsen (Open Source Geospatial Foundation), vars mål är att öka användningen av geodataprogram som är baserade på öppen källkod.
  • Evenemanget ordnas varje år på olika håll i världen. Det första evenemanget ordnades år 2004 i Bangkok i Thailand.

Ytterligare uppgifter

Jani Kylmäaho, utvecklings- och digitaliseringsdirektör fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Jani Nissinen, avdelningschef för Informationsförvaltningsenheten, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Geodata
Forskning

Nyheter och artiklar