Hoppa till huvudinnehåll

Husbolagens vardag blir lättare när aktieboken överförts

Enligt den senaste statistiken har 44 % av husbolagen i Finland överfört sina aktieböcker till Lantmäteriverkets bostadsdatasystem. Från och med att aktieboken överförts ansvarar Lantmäteriverket för förvaltningen av husbolagets aktiebok, vilket minskar arbetsbelastningen för de som ansvarar för husbolagen.

Kuvassa neljä iloista ihmistä seisoo puutalon edessä.
Bild:
Anriika Kauppi

 

Alla husbolag som bildats före 2019, dessa uppgår till cirka 90 000, måste överföra sina aktieböcker till bostadsdatasystemet före årets slut. I början av september hade 38 750 husbolag överfört sina aktieböcker.

Södra Savolax är fortfarande det mest aktiva landskapet, där nu 60,3 % av husbolagen i landskapet har överfört sina aktieböcker. Av de stora landskapen är det Birkaland med sina 48,5 % och Egentliga Finland med sina 45 % som har gått över landets genomsnitt. I Nyland ligger man något efter genomsnittet, där har 41,2 % utfört överföringen. 

Överföringen är avgiftsfri om den görs före årets slut. Överföringsstatistik för landskapen och kommunerna finns på adressen osakehuoneistorekisteri.fi/sv/-/overforda-aktiebocker.

Överföring av aktieboken är till stor nytta för husbolaget

Efter att aktieboken överförts är det Lantmäteriverket som ansvarar för att förvalta den. Eftersom Lantmäteriverket i fortsättningen kommer registrera ägandet upphör bolagets ansvar för att utreda ägande. Lantmäteriverket meddelar alltid husbolaget om registrering av nytt ägande.  

Efter överföringen inhämtar husbolaget kontaktuppgifter till delägarna i Lantmäteriverkets system. Informationstjänsterna kan vara till stor nytta i synnerhet för små husbolag som har fört aktiebok manuellt.

Överföringskliniker hjälper husbolagen

Lantmäteriverket ger också stöd för att överföra aktieböckerna. Den landsomfattande överföringsklinikturnén inleds i Rovaniemi i början av oktober och fortsätter därefter via de största städerna. Under klinikturnén erbjuder Lantmäteriverkets experter konkret hjälp med överföringen till husbolag som inte har en professionell disponent. Information om städer, datum och hur man anmäler sig finns på maanmittauslaitos.fi/sv/evenemang.

– Före överföringen av aktieboken ska husbolaget kontrollera att uppgifterna i aktieboken är uppdaterade och motsvarar uppgifterna i bolagsordningen. En bra minneslista för husbolagen finns på webben, säger Suvi Väärälä på Lantmäteriverket.

Aktieägare har inte bråttom

En enskild aktieägare har 10 år på sig att digitalisera aktieboken för sin bostad eller parkeringsplats efter det att ordföranden eller disponenten i husbolagets styrelse har överfört aktieboken för husbolaget till Lantmäteriverket.  Den nuvarande aktieägaren har alltså inte bråttom, men om ägaren byts ut måste den nya ägaren ansöka om registrering av ägandet inom 2 månader.

Om det är viktigt för ägaren av lägenheten att registrera ägandet just nu, är det bra att hemma fylla i den blankett som behövs för registreringen av ägandet innan man kontaktar Lantmäteriverket.

Läs mera

Registrera äganderätt till aktielägenhet

Information för disponenten och husbolagets ordförande

Mer information 

Suvi Väärälä, servicechef Lantmäteriverket, 050 568 0990, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Bostadsdatasystemet

Nyheter och artiklar