Hoppa till huvudinnehåll

Kolla bra bärställen på förhand på kartan

Kartor och Lantmäteriverkets övriga geodatamaterial på nätet är en utmärkt hjälp för att hitta bärställen.

Metsä ja järvi
Bild:
Adobe stock

Lantmäteriverkets kartor och de geodatatjänster som grundar sig på dessa erbjuder omfattande information om terrängerna och skogarna i Finland. Materialet är fritt tillgängligt på nätet och kan även utnyttjas för hobbyer, till exempel planering av friluftsrutter och bärplockning.  
”Genom att ta del av kartorna och den information de erbjuder går det att redan på förhand leta efter bra bärställen hemma, på datorn eller telefonen”, tipsar Lantmäteriverkets skogsbruksingenjör Heikki Ala-aho.  
På fritiden är Ala-aho själv en entusiastisk bärplockare och en van användare av geodatamaterial. Han har sammanställt en anvisning där också andra bärplockare kan utnyttja geodatamaterial.

Utnyttja tipsen för att leta efter bärställen 

För att leta efter bärställen kan du utnyttja Lantmäteriverkets avgiftsfria webbtjänst Kartplatsen, där du hittar terrängkartor, flygfoton och bakgrundskartor. Du kan söka efter kartor i hela Finland, till exempel med hjälp av platsnamn. Se kartsymbolernas teckenförklaringar, exempelvis färgerna här
•    Det är bra att leta efter lämpliga bärplockningsområden enligt de färger som visas på kartan för att beskriva områden. Områden med trädbestånd är ofta bra för bärplockning och på terrängkartan visas de med vit färg. 
•    Det går också att hitta bär vid kanterna av kalhyggen. Kalhyggen har utmärkts på kartan med grön snedstreckning. 
•    Man kan även hitta bär i skogskanterna invid kraftledningar. Kraftlinjer visas med ett svart linje som har tvärgående streck.  
•    På Kartplatsen och Paikkatietoikkuna går det även att titta på flygfoton. Där kan man kontrollera körstråken på färska hyggen. På sådana områden finns det vanligen gott om bär under några år. 
•    Kontrollera även vägnätet i området på kartan och planera din rutt så att du inte av misstag bryter mot terrängtrafiklagen. På många privatvägar är det förbjudet att köra. På kartan visas privatvägar med en tjock, svart linje. Ofta är även vägar som leder till stugor privata, och det är bra att undvika dem. 
•    Gå inte vilse i skogen: ta med en karta och minst en skärmdump av den karta som visas på telefonens skärm. På så sätt säkerställer du att du alltid vet var du befinner dig. 
Med hjälp av markeringarna på Kartplatsen kommer du väl igång med bärplockningen. Du kan även få hjälp av Paikkatietoikkuna som är en annan avgiftsfri karttjänst från Lantmäteriverket, men som på grund av sina omfattande egenskaper är lite mer komplicerad att använda. Den erbjuder mer exakta uppgifter om skogarna. Bärplockare kan även ha nytta av flygbilder i falska färger, Finlands skogscentrals Kronmodell  och Anmälningar om användning av skog samt Naturresursinstitutets Växtplats. De som rör sig ute kan i Paikkatietoikkuna även kontrollera Natura-områdena och läget för fornlämningar. Mer information 
Heikki Ala-aho, skogsbruksingenjör, 050 301 4795, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi
 

Kartor
Geodata

Nyheter och artiklar