Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverkets samhällsansvarsrapport berättar om insatserna för samhällsansvar 2022

Lantmäteriverket har publicerat samhällsansvarsrapporten för 2022. Rapporten följer det första året för genomförande av samhällsansvarsprogrammet Ansvar för Jorden och hur de 16 insatserna för samhällsansvar som valdes för året framskred. Dessutom berättar rapporten vad annat av betydelse som gjordes vid Lantmäteriverket under årets gång i syfte att bygga en hållbar framtid.

""
Bild:
Arto Arvilahti

– Samhällsansvar innebär för oss både strategiska val och konkreta gärningar. Vi vill för vår egen del delta i att främja den gröna omställningen och bygga ett hållbart samhälle. Vi utvecklar samhällsansvaret som en del av vår verksamhetskultur och söker kontaktpunkter till vars och ens eget arbete. I samhällsansvarsrapporten berättar vi hur arbetet lyckats och om arbetes utmaningar, konstaterar Maija Ilvonen, chef för kommunikation och samhällsansvar vid Lantmäteriverket.

Lantmäteriverkets mål för samhällsansvar består av fyra helheter: kunskap som tjänar samhället, välmående människor, hållbar miljö och ansvar i verksamhetssättet och ekonomin. Insatserna för samhällsansvar som främjar målen ökar handavtrycket av arbetet till förmån för samhället och minskar fotavtrycket av den egna verksamheten.

Under 2022 ökade Lantmäteriverket till exempel antalet forskningspublikationer som är öppet tillgängliga och främjade lösningar med öppen källkod. En plan utarbetades för främjande av mångfald och delaktighet och i samband med reformen av yrkesbeteckningarna slopades könsmarkerade beteckningar. Tjänstecyklar infördes som ny personalförmån och jordbrukets hållbarhet främjades genom ägoregleringar. Dessutom utvecklades kunnandet i samhällsansvarsfrågor och samhällsansvar inom upphandlingar under årets lopp. 

I sitt samhällsansvarsprogram har Lantmäteriverket förbundit sig till att främja sammanlagt 50 insatser för samhällsansvar fram till slutet av 2027. Den nu publicerade samhällsansvarsrapporten för 2022 är Lantmäteriverkets nionde samhällsansvarsrapport. Rapporten finns på finska, svenska och engelska. Genomförande av samhällsansvarsprogrammet fortsätter i år med 14 nya insatser för samhällsansvar.

Ta del av Lantmäteriverkets samhällsansvarsrapport och samhällsansvarsprogram

Samhällsansvarsrapport 2022 (pdf)
Samhällsansvarsprogrammet Ansvar för Jorden (pdf)

Mer information

Maija Ilvonen, chef för kommunikation och samhällsansvar

050 487 1600
fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi
 

Samhällsansvar

Nyheter och artiklar