Hoppa till huvudinnehåll

Location Innovation Academy är här – lär dig nya saker om interoperabla geodata

Kostnadsfria Location Innovation Academy ger stöd och hjälp för bättre tillgänglighet, interoperabilitet och integration av geospatiala datamängder.

Person on a laptop looking at Location Innovation Academy website.

Sammankoppling av sådana gränsöverskridande datamängder och tjänster med annan information, tillgänglighet och interoperabilitet har påskyndats via GeoE3-projektet under två år. Nu delar vi projektets kunnande och idéer genom en nätbaserad utbildning som är tillgänglig för alla – Location Innovation Academy. Det här utbildningspaketet med tre kurser är kostnadsfritt och utvecklas kontinuerligt. Varje deltagare kan välja ut vilka moduler man vill gå igenom för att utveckla sin kompetens.

Modulerna riktar sig särskilt till organisationer som producerar och publicerar geodata, men i praktiken kan alla som är intresserade ansluta sig till en kurs utan avgift och börja studera. Studiestarten sker genom inloggning i Moodle. Du kan studera när det passar dig bäst oberoende av tid och plats. Du kan också skriva ut intyg över genomförda kurser.

Testa och lämna feedback

Location Innovation Academy utgör en gedigen helhet till stöd för modern och gränsöverskridande hantering, sammankoppling, behandling och delning av geodata. En del av kursinnehållet passar nybörjare medan andra delar är avsedda för mer erfarna och tekniska experter som vill fördjupa sina kunskaper i t.ex. OGC API-gränssnitt. Ett team av mångkunniga personer från olika håll i Europa har varit med och producerat kursinnehållet.

GeoE3-projektet avslutas hösten 2023. Förvaltningen och vidareutvecklingen av Location Innovation Academy övergår till Open Geospatial Consortium OGC och Location Innovation Hub. Kursdeltagarna får gärna lämna feedback om modulerna och önskemål om bland annat ämnen som skulle kunna tas upp i liknande utbildningsmoduler framöver. Organisationer och projekt kan även föreslå eget kursinnehåll för publicering i Location Innovation Academy. Feedback och utvecklingsidéer kan skickas in på en blankett i Moodle eller via kontakt med OGC.

Var med på vårt webbinarium

Location Innovation Academy presenteras på ett webbinarium som vi anordnar den 5 april kl. 13.30–14.15. Välkommen att delta!

På webbinariet berättar vi närmare om utbildningens innehåll och hur utbildningspaketet kommer att utvecklas i framtiden. Webbinariet passar teknikutvecklare som är intresserade av studier och de ämnen som ingår i utbildningen, lärare vid relevanta läroanstalter samt myndigheter och beslutsfattare som är intresserade av att utveckla hanteringen och integrationen av geodata och tjänster. Webbinariet anordnas på engelska.

Mer information

Open Geospatial Consortium OGC: innovation@ogc.org

Geodata
Gränssnitt

Nyheter och artiklar