Hoppa till huvudinnehåll

Nedladdning av avgiftsfria data är nu möjlig på webbtjänsten Kartplatsen

Lantmäteriverkets öppna och avgiftsfria geografiska data kan nu laddas ner från tjänsten Kartplatsen. Kartplatsen är en webbtjänst som är öppen för alla och där man kan titta på kartor och söka platser till exempel med adress, ortnamn eller fastighetsbeteckning. Via tjänsten kan man även köpa tryckta kartor och utskrifter. Nedladdningen av geografiska data sker via avsnittet Ladda ned geodatamaterial i Kartplatsen. Den nuvarande Filtjänsten för avgiftsfria data stängs under våren 2023.

Kartplatsen Avsnittet Ladda ned geodatamaterial
Via Kartplatsens avsnitt Ladda ned geodatamaterial kan du ladda ned olika geografiska data med den områdesavgränsning som du fritt valt.
Bild:
Lantmäteriverket

Man har kunnat ladda ned Lantmäteriverkets avgiftsfria geografiska data sedan 2012. Avgiftsfria data omfattar till exempel terrängdatabasen, terräng- och bakgrundskartor, flygbilder och glesare laserskanningsmaterial. Till öppna fastighetsuppgifter hör bland annat fastighetsgränser och fastighetsbeteckningar.

Lantmäteriverkets avgiftsfria data används mycket till exempel som stöd för planeringen av markanvändning och infrastruktur, men även i rekreationssyfte. Till exempel orienterare utnyttjar öppna laserskanningsmaterial i att utarbeta orienteringskartor. Avgiftsfria data utnyttjas i omfattande grad även i olika geodataanalyser inom forskning och undervisning. Öppna kartbilder används ofta som bakgrundskartor i olika kartpresentationer. 

Användbarheten har förbättrats utifrån kundrespons 

Den nya tjänsten har utvecklats i samarbete med kunder. Den nya tjänsten innehåller samma material som den gamla, men utgående från responsen har användbarheten av tjänsten förbättrats och till exempel materialens avgränsningssätt och filformat har förnyats.  

Den gamla tjänsten är redan över 10 år gammal, och den är föråldrad vad gäller den tekniska konfigurationen och användargränssnittet. Det har ägnats särskild uppmärksamhet åt att den nya tjänsten är lätt att använda. 

Behandlingen av de flesta material som kan laddas ned från tjänsten kräver ett särskilt program för geografiska data, men rasterkartor och flygbilder kan öppnas också med vanliga bildgranskningsprogram. 

– Lantmäteriverkets avgiftsfria data används på ett mycket omfattande sätt inom olika sektorer. Kunderna har berömt att den nya tjänsten är smidigare vilket sparar arbetstid och förbättrar produktiviteten. Det är viktigt att de geografiska data som producerats med offentliga medel används effektivt av samhället, kommenterar ledande expert Teemu Saloriutta från Lantmäteriverket. 

Nya alternativ för nedladdningen 

Det har tillagts nya alternativ för nedladdningen av terrängdatabasen och fastighetsregisterkartan i Kartplatsens avsnitt Ladda ned geodatamaterial.  Utöver kartblad kan terrängdatabasen redan nu laddas ned med fri avgränsning, enligt kommuner och som paket som omfattar hela landet. Nya avgränsningsmöjligheter för fastighetsregisterkartan tas i användning under vintern 2023. 

Under 2023 ska i tjänsten tilläggas också laserskanningsmaterial som är mer detaljerat än de avgiftsfria data. Det mer detaljerade materialet är också offentligt, men åtkomsten till det förutsätter godkänt användningstillstånd och identifiering av användare. Materialet är avgiftsbelagt.  

Läs mer om hur du skaffar laserskannat material. 

Ytterligare uppgifter:  

Ledande expert Teemu Saloriutta 
teemu.saloriutta@lantmateriverket.fi  
+358 50 574 6201

Geodata
Tjänster
Datamaterial

Nyheter och artiklar