Hoppa till huvudinnehåll

Smart skördare styr skogsmaskinsförare mot ett klimatresilient skogsbruk

I IlmoStar-forskningen utvecklas exakt skogsbruk som utnyttjar noggranna positionsdata och möjliggör ett bättre beaktande av den biologiska mångfalden och kolsänkor. I framtiden kan det vara möjligt för föraren av en skogsmaskin att till exempel sköta gallringar med en smart skördare, som till och med enligt träd kan berätta vad som bör fällas och vad lämnas kvar.

Forest machine with laser scanners at work

Forskningen bedrivs i samarbete med Östra Finlands universitet, Naturresursinstitutet och skogsmaskinsbolaget Ponsse. Lantmäteriverkets Geodatacentral leder projektet och fokuserar i synnerhet på att förbättra positioneringsnoggrannheten och utveckla sensortekniken.

Exakta mätdata hjälper i att optimera skogsbruket

På hösten 2023 utfördes de första försöksavverkningarna där exakta data samlades om trädbeståndet med hjälp av laserskannrar som man fäst vid skogsmaskinerna och med satellitbaserad positionering. I mätningarna samlades en stor mängd så kallade punktmolnsdata, utifrån vilka forskarna analyserar miljön med olika metoder.

Mätdata används för att ta fram sätt att med maskin positionera och identifiera objekt som är viktiga med tanke på biodiversitet och kolbindning, till exempel gamla aspar, murkna träd, bäckar och skyddszoner. När de identifieras är det möjligt att vid avverkningar göra optimala val till exempel för att stärka kolsänkorna. Informationen kan utnyttjas redan när avverkningsplanen utarbetas, vilket även medför ekonomiska fördelar.

– Vårt mål är att identifiera och på kartan uppdatera olika trädarter och trädens skick så noggrant som möjligt. Med tanke på kolbindning kan skogsmaskinsförare handledas till att till exempel avverka skadade träd vars tillväxt sannolikt inte är bra, berättar Harri Kaartinen vid Geodatacentralen som leder projektet.

Teknik främjar avverkningars jämna kvalitet

Laserskanning med skogsmaskiner är ett särskilt bra sätt att samla information om trädbestånd, eftersom upp till 2 100 maskiner används runtom i Finland varje dag. Ponsse testar redan i praktiken skogsmaskiner till vilka man fäst laserskannrar.

Målet är att teknik som fästs till maskinerna i framtiden ska handleda förare i arbetet, vilket gör att en enskild förare har en mindre ansvar i hur väl avverkningen lyckas. Till exempel skulle det på så sätt vara möjligt att undvika för drastiska gallringar. Skogsmaskinen kan samtidigt dokumentera det utförda arbetet för skogsägare eller till exempel myndigheter.

– Nya sensorsystem kan stöda maskinförare i beslutsfattande, vilket även minskar arbetsbelastningen, tillägger Kaartinen. 

Mer information

Harri Kaartinen, forskningsprofessor, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi, +358 29 531 4756

Läs mer om projektet.

Läs mer i Naturresusrinstitutets artikel (pä finska): Kuljettajaa avustavat järjestelmät puunkorjuun ja sen suunnittelun tukena.

Läs mer om ämnet på Metsäteollisuus blogg (på finska): Teknik till hjälp vid mätning av mångfald vid drivning.
 

Next gen EU ja Hiilestä kiinni -logot

Projektet är en del av Fånga kolet -programmet som finansieras av jord- och skogsbruksministeriet. Läs mer om programmet.

Laserskanning
Forskning
Satellitpositionering

Nyheter och artiklar