Hoppa till huvudinnehåll

Snart kan självkörande bilar identifiera hala platser på vägen

En självkörande bil från Lantmäteriverkets Geodatacentral FGI kör i trafiken och samlar under nästa vinter information om utmanande trafikförhållanden. Med hjälp av bilen tränas artificiell intelligens att identifiera till exempel hala platser som finns på körbanan framför och andra faktorer som försvårar körning, för att autonoma bilar i framtiden ska kunna köra även under vinterförhållanden.

En självkörande bil
Som hjälp har forskarna en robotbil som tagits fram vid Geodatacentralen för forskningsbruk. I projektet utvecklar forskare artificiell syn för autonoma fordon som kan identifiera den omgivande miljön och trafiken och agera enligt dem.
Bild:
Lantmäteriverket

För närvarande har man i första hand lärt och testat de flesta automatiserade fordonen i väderförhållanden med god synlighet och gott väglag. Autonoma bilar måste dock på ett pålitligt och noggrant sätt kunna klara av alla väder, innan de kan tas i bruk i större utsträckning.  

Forskarna vid Lantmäteriverkets Geodatacentral FGI har tagit itu med utmaningen i projektet Roadview, som upprättats av ett internationellt konsortium, där autonoma bilars gång i utmanande väderleksförhållanden främjas.

Som hjälp har forskarna en robotbil som tagits fram vid Geodatacentralen för forskningsbruk. I projektet utvecklar forskare artificiell syn för autonoma fordon som kan identifiera den omgivande miljön och trafiken och agera enligt dem. På så sätt kan bilens styrning och hastighet anpassas enligt hur hal vägen är.  

- Geodatacentralen har flera års erfarenhet av att utveckla autonom bilkörning. Vi har ett team med skickliga forskare och en självstyrd forskningsbil till vårt förfogande. Dessutom har vi gott om dåligt väglag på vintern, vilket också är en fördel för forskningen, konstaterar Heikki Hyyti, forskare vid Lantmäteriverkets Geodatacentral.  

- Vi är mycket entusiastiska över projektet. Vi samarbetar med Europas ledande aktörer inom autonom bilkörning och främjar tillsammans forskning och produktutveckling inom området.

En specialbil full av teknik

Den självstyrda forskningsbilen togs fram vid Geodatacentralen. Bilen är utrustad med flera färgkameror och 3D-laserskannare. Bilen har även tre radaranordningar, ett GNSS-satellitnavigationssystem, värmekameror och en optisk sensor för halka.

- Med dessa sensorer kan vi samla in data som berättar hur olika väder- och körförhållanden påverkar vägen och till exempel hur de synliga egenskaperna i miljön påverkar hur hal vägen är, berättar Julius Pesonen, forskare vid Geodatacentralen.

Identifieringen av halka grundar sig på en modell för artificiell syn. Den skapar bedömningar av halka direkt från kamerabilder och bedömningarna grundar sig på hur tjocka lagren av vatten, snö och is är. När svart is och slask tar över vägarna, får Geodatacentralens specialbil sätta i gång på allvar med att samla viktig information för framtidens automatiska trafik.

Mer information

Forskare Heikki Hyyti +358 4 0771 8099,  fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Forskare Julius Pesonen +358 50 375 0352, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Forskare Jyri Maanpää +358 50 412 1537, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi
 

Den självstyrda forskningsbilen på video

Diplomarbete om identifiering av halka på vägar

EU logo
Finansiering av Europeiska unionen (Finansieringsbeslut nr. 101069576). De framförda synpunkterna och åsikterna är synpunkter endast hos dem som utarbetat denna text och motsvarar inte nödvändigtvis ståndpunkten för Europeiska unionen eller Europeiska genomförandeorganet för klimat, infrastruktur och miljö (CINEA). Europeiska unionen och CINEA ansvarar inte för dessa. 

Geodatacentralen
Forskning
Laserskanning

Nyheter och artiklar