Hoppa till huvudinnehåll

Sommarpraktikanterna är en viktig del av arbetsgemenskapen – läs hurdan Emilias och Annukkas sommar har varit!

Lantmäteriverket är en betydande sysselsättare av sommarpraktikanter och även denna sommar arbetar cirka 140 praktikanter i olika uppgifter runt om i Finland. Enligt undersökningar har sommarpraktikanterna varit mycket nöjda med sin praktikperiod: enligt förra sommarens responsenkät skulle 96 procent av dem rekommendera Lantmäteriverket som arbetsplats. Välkommen att bekanta dig med Emilia och Annukka och höra deras tankar om att arbeta vid Lantmäteriverket!

Harjoittelijat Emilia ja Annukka hymyilevät ja katsovat kameraan
Bild:
Maanmittauslaitos

Juridikstuderanden Emilia: ”Sommarjobbet i Lantmäteriverkets kundtjänst har varit varierande och givande”

Vem är du?

Jag är Emilia Jaakkola, en 23-årig studerande. Jag föddes i Kotka, men har bott nästan hela mitt liv i Tavastehus. I ett år hann jag också bo i Rovaniemi när jag flyttade dit efter en studieplats. Nu på sommaren försöker jag på min fritid njuta av solen och värmen, vara ute, umgås med vänner, äta gott och bara vara.

Varifrån kommer du? 

Jag har studerat juridik i två år, varav det första året vid Lapplands universitet i Rovaniemi. Jag började längta till södra Finland allt mer, så jag sökte in igen och fortsatte mina studier vid Helsingfors universitet. Jag hade redan en del erfarenhet av att arbeta för staten, eftersom jag förra sommaren arbetade vid förmyndarverksamheten vid Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata. Jag är ännu inte säker på vilket område inom juridik som intresserar mig mest, så i sommar är det skönt att få erfarenhet och perspektiv från ett helt annat område.  

Vad gör du på Lantmäteriverket under sommaren?

Under sommaren arbetar jag vid kundtjänsten på Tavastehus verksamhetsställe. Vi betjänar kunder vid verksamhetsställets kundtjänstdisk och arbetar i skift vid den riksomfattande telefontjänsten samt svarar på kontakter som inkommit via e-post och webbformulär. Vi ger våra kunder råd om olika tjänster och system. Dessutom anhängiggör vi ansökningar och säljer olika produkter, såsom utdrag och intyg, kartor och dokument som finns i arkiven.

Hurdan är en vanlig arbetsdag för dig?

Under en vanlig arbetsdag kommer jag till kontoret och betjänar kunderna vid disken eller svarar på kontakter som kommit in via e-post och webbformulär. Under flera dagar har jag också telefonskift. Vissa dagar kan jag också arbeta på distans, men att komma till kontoret ger dagen en bra rytm. Kundernas frågor kan gälla vad som helst, så varje kundmöte är olika. Till en vanlig dag bakom disken hör dock i allmänhet åtminstone anhängiggörande av ansökningar. De förfrågningar som kommer in via e-post eller webbformulär som jag behandlar gäller ofta beställning av olika dokument och utdrag.

Vad har varit det bästa med ditt arbete?

Det bästa har varit de varierande och lärorika arbetsuppgifterna samt en trevlig och flexibel arbetsmiljö. Det mest belönande är att se att kunden får sin sak skött och är nöjd med den service kunden fått.

Vad har överraskat dig?

Det mest överraskande är kanske hur många olika saker man gör vid Lantmäteriverket och hur olika kundernas frågor är. Man kan inte förbereda sig i förväg på frågor som man får per telefon eller bakom disken, och varje dag stöter man på helt nya saker. I det här arbetet känns det som om man har nytta av kunnande inom alla branscher. En kund kan fråga efter verksamhetsställets adress eller råd om hur man fyller i en ansökningsblankett. I ett annat ögonblick befinner vi oss redan i ett arkiv för att undersöka hur en fastighet bildades för hundra år sedan.

 

Branschbytaren Annukka som studerar lantmäteri: ”En bra arbetsgemenskap gläder varje dag – man tar även med praktikanterna i arbetsgemenskapen, frågar om de vill komma på kaffe och frågar hur det står till med dem”

Vem är du?

Jag är Annukka Debenjak-Ijäs, YH-studerande i lantmäteriteknik från Helsingfors. Jag är också en arkeolog, som naturligen är intresserad av mätteknik, gamla kartor och att gräva upp råmärken.

Varifrån kommer du?

Under mitt liv och särskilt mitt tidigare yrke som arkeolog har jag flyttat så mycket att jag inte ens själv är helt säker på varifrån jag kommer! För närvarande bor jag tillsammans med min make och hund i Vik i Helsingfors, och trivs på promenad eller paddlingstur i naturen.

Vad gör du på Lantmäteriverket under sommaren?

Som lantmäteripraktikant vid Borgå verksamhetsställe får jag delta i nästan varje skede av de grundläggande förrättningarna. Till mitt arbete hör både kontorsdagar och terrängarbete som hjälp för förrättningsingenjörerna. Nu under min andra praktiksommar bereder jag även en lokal enskild vägförrättning.

Hurdan är en vanlig arbetsdag för dig?

Min dag börjar vanligen lugnt med en skjuts av en förrättningsingenjör till en sammanträdesplats. Vid förrättningssammanträdet sköter jag RTK-mätningarna, letar efter gamla råmärken och märker ut nya gränser i terrängen. Då och då får jag prova mina vingar och utföra terrängarbeten för styckning på egen hand med sakägarna. Som kontorsarbete på eftermiddagen genomför jag arkivundersökningar för kommande förrättningssammanträden, eller så gör jag ändringar i fastighetsindelningar och utarbetar förrättningskartor över tidigare sammanträden.

Ibland händer det att en ”rekreationsdag” står på arbetsschemat och jag får komma ut i terrängen för en hel dag till exempel för att leta efter gamla råmärken för en styckningsförrättning. Då packar jag mat i ryggsäcken, tar mätutrustningen på axeln och spaden i handen, och njuter av frisk luft och motion.

Vad har varit det bästa med ditt arbete?

Att röra sig i naturen, arbetets betydelse och den goda arbetsgemenskapen gör mig glad varje dag. Det är fint att man även tar med praktikanterna i arbetsgemenskapen, frågar om de vill komma på kaffe och frågar hur det står till med dem.

Vad har överraskat dig?

Jag blev positivt överraskad över hur mångsidig praktiken är. Jag är inte bara en arkivundersökningsmaskin eller någon som viftar med röjningskniven, utan jag får prova nya arbetsuppgifter och använda arbetstiden för att utveckla mitt kunnande på lång sikt.

 

Intresserad av sommarjobb på Lantmäteriverket?

Praktikplatserna för nästa sommar kan sökas från och med januari 2024. Det informeras aktivt om sökningen på såväl Lantmäteriverkets webbplats som sociala kanaler, så det är bra att följa de olika kanalerna.

Lantmäteriverket
Lantmäteri
Tjänster

Nyheter och artiklar