Hoppa till huvudinnehåll

Stora husbolag har blivit aktivare under sommaren vad gäller överföring av aktiebok

Husbolagen har fortfarande några månader på sig att överföra sina aktieböcker till Lantmäteriverkets elektroniska bostadsdatasystem. Fram till slutet av juli hade cirka 35 procent av husbolagen genomfört överföringen, medan siffran i början av juni var cirka 25 procent.

Nelikerroksinen keltainen kerrostalo
Bild:
Riku Nikkilä

Fram till utgången av året ska alla husbolag som bildats före 2019 överföra sina aktieböcker till Lantmäteriverkets elektroniska bostadsdatasystem. 

– Ett berömvärt antal överföringar har gjorts även under sommarmånaderna. En ökning på 10 procentenheter är bra, säger Suvi Väärälä, servicechef vid Lantmäteriverket.  

Under sommaren har framför allt stora husbolag med fler än tio aktiegrupper ökat sin takt i överföringen av aktieböcker. I början av året var situationen den motsatta, då de små husbolagen var de mest aktiva.  

I Södra Savolax har nu hälften (51,4 %) av landskapets husbolag överfört sin aktiebok. Bland stora landskap når man toppen vad gäller överföringar genom att en tredjedel av husbolagen fram till slutet av juli fanns i bostadsdatasystemet: Birkaland (35,3 %), Egentliga Finland (34,6 %) och Nyland (33,3 %). 

Överföringsstatistik per landskap och kommun finns på adressen https://osakehuoneistorekisteri.fi/sv/-/overforda-aktiebocker

Information för disponenten och ordföranden för husbolaget: länk till webbplatsen osakehuoneistorekisteri.fi där aktieboken ska överföras https://osakehuoneistorekisteri.fi/sv/framsida 

Aktieägare har inte bråttom med digitaliseringen av sitt aktiebrev 

När ordföranden för ett husbolags styrelse eller disponenten har överfört aktieboken för ett husbolag till det bostadsdatasystem som Lantmäteriverket upprätthåller har enskilda aktieägare därefter 10 år på sig att digitalisera aktiebrevet för sin aktielägenhet eller bilplats. När en aktielägenhet säljs ska den nya ägaren ansöka om registrering av ägande inom två månader efter att överlåtelsebrevet har undertecknats.  

Lantmäteriverkets kundservice är för närvarande något överbelastad av de kunder som hämtar aktiebrev för sina lägenheter med sig hemifrån. 

– Vi är glada att aktieägarna är aktiva. Men ännu är det inte bråttom för aktieägare att hämta aktiebrev till kundservicen för digitalisering.  

Vi väntar nu i första hand på att husbolag ska vidta åtgärder för att överföra sina aktieböcker, specificerar Väärälä. 

Om registreringen av ägandet är viktig för lägenhetens ägare just nu, är det bra att fylla i den blankett som behövs för registreringen av ägandet hemma innan man kontaktar Lantmäteriverket. Länk till blanketten för registrering Registrera äganderätt till aktielägenhet.

Mer information

Suvi Väärälä, servicechef, Lantmäteriverket, 050 568 0990, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi 

Bostadsdatasystemet
Överföring av aktiebok

Nyheter och artiklar