Hoppa till huvudinnehåll

Terrängsäsongen för lantmätare och kartläggare har startat – bli inte skrämd om någon kikar in på din gård

När snön smälter börjar också Lantmäteriverkets kartläggare och lantmäteriingenjörer röra sig i terrängen och glesbygdsområdena. Lantmäteriverkets kartläggare uppdaterar terrängdatabasen som ligger till grund för Finlands kartor.

Maanmittauslaitoksen työntekijä on menossa sisälle autoon.
Bild:
Maanmittauslaitos

Man känner igen Lantmäteriverkets anställda på arbetskläderna, identitetskorten och symbolen på bilen. Utöver eget kartläggningsarbete köper Lantmäteriverket också tjänster för flygfotografering och laserskanning. I arbetet ingår också terrängbesök för att säkerställa materialets kvalitet. De arbetstagare som utför kartläggningen som köptjänst hos Lantmäteriverket talar inte nödvändigtvis finska eller svenska. Genom dem kan man vid behov kontakta den arbetsledare som ansvarar för Lantmäteriverkets kartläggning.

In på gården endast i undantagsfall

Kartläggarna arbetar främst med flygbilder. Om tillräckligt med information inte fås i flygbilderna kan det hända att en kartläggare dyker upp på husets eller sommarstugans gårdsplan för att kontrollera antalet byggnader, deras läge eller om det är fråga om en bostads- eller ekonomibyggnad. Tyvärr är det inte möjligt att meddela datumen för besöken i förväg.

Dessutom kontrollerar kartläggarna vägarnas yta och bredd.

Lantmäteriförrättningar anmäls på förhand

– De som är delaktiga i en lantmäteriförrättning informeras på förhand om tidpunkten i kallelsen till förrättningssammanträdet, berättar direktör Petri Notko från Lantmäteriverket.

Terrängarbetena för förrättningen kan utföras före eller i samband med sammanträdet. I vissa fall kan förrättningsingenjörerna dock kontrollera gränsrösena för kommande förrättningsområden redan tidigare, till exempel om de utför en annan förrättning i närheten. Det underlättar förrättningarna när man i förväg vet var de gamla gränsrösena finns och inte behöver sätta tid på att leta upp dem.

Utnyttja exakta och aktuella kartor

Den terrängdatabas som upprätthålls av Lantmäteriverket är det mest exakta kartmaterialet som täcker hela landet och som uppdateras kontinuerligt. Kartor och platsbundet material kan användas fritt och utan avgift på olika sätt. Den enklaste och mest kända tjänsten för att bläddra i kartor är Kartplatsen, som upprätthålls av Lantmäteriverket på adressen www.karttapaikka.fi. Man kan också själv ladda ner och bearbeta kartmaterialet. Många aktörer använder Lantmäteriverkets kartmaterial som underlag för egna produkter.

Mer information

Om förrättningsingenjörers terrängbesök
Direktör Petri Notko, 040 071 1948

Om terrängbesök i anslutning till flygfotografering
Direktör Heli Laaksonen, 040 098 8243

E-postadresserna har formen fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Information till medierna
Kartor
Lantmäteriförrättning

Nyheter och artiklar