Hoppa till huvudinnehåll

Byggnader

För att kunna bläddra i uppgifter om byggnader måste du först söka en eller flera fastighetsköp med någon av följande sökmetoder: 

Sökresultat

Byggnaderna som sökningen hittar med de angivna villkoren visas på en lista över sökresultat, ordnad enligt byggnadsbeteckning. Förutom byggnadsbeteckningen visas även användningssyfte och byggår på listan, ifall de har förts in. Alla uppgifter ryms inte nödvändigtvis på listan över sökresultat. Byggnader som markerats som rivna eller förstörda visas i ljusrött på listan över sökresultat.

Alla byggnader som hittats visas på kartan med en gulgrön symbol med byggnadsbeteckningen i normalform.

Byggnadens exakta läge på fastigheten har nödvändigtvis inte varit känt och då har byggnadens identifikationspunkt förts in på ett arbiträrt ställe på fastighetens område. Det är även annars vanligt att byggnadens läge inte motsvarar byggnaden som syns på kartan.

Antalet träffar (byggnader) med de angivna sökvillkoren visas ovanför sökresultatlistan. Tillämpningen meddelar om sökvillkoren inte ger några träffar alls. Du kan ändra sökvillkoren om du först klickar Tillbaka.

Under listan över sökresultat kan du välja språket (finska/svenska) som används för att visa produkterna.

Välj en eller flera byggnader som du önskar få uppgifter om från listan över sökresultat. Ett hittat objekt väljs automatiskt om det är den enda träffen. Du kan även välja en punkt genom att klicka objektets symbol.

Den valda byggnaden kan behandlas på olika sätt med hjälp av listan över produkter och funktioner som finns under listan över sökresultat. Produkterna öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Du kan skriva ut och spara produkterna med hjälp av webbläsarens funktioner (fil - skriv ut eller fil - spara som…).

Produkter

BDS:s byggnadsuppgifter

Du kan söka uppgifter för högst 50 byggnader samtidigt. Html-utskrift. Innehåller följande uppgifter:

 • Byggnadsbeteckning
 • Kommun
 • Lägenhetens namn
 • Byggår
 • Användningssyfte
 • Användningsläge
 • Byggnadsplatsens besittningsgrund
 • Våningsantal
 • Våningsyta
 • Totalyta
 • Byggnadsmaterial
 • Fasadmaterial
 • Byggnadssätt
 • Uppvärmningssätt
 • Värmekälla
 • Elanslutning
 • El
 • Gasanslutning
 • Gas
 • Avloppsanslutning
 • Avlopp
 • Vattenledningsanslutning
 • Vattenledning
 • Kabelanslutning
 • Varmvatten
 • Solpanel
 • Hiss
 • Luftkonditionering
 • Antal bastur
 • Antal simbassänger
 • Skyddsrums kapacitet (personer)
 • Läge
 • Lägesosäkerhet
 • Adress
 • Postnummer
 • Ägare

Alla ovannämnda uppgifter är inte lagrade för alla byggnaders del.

Basuppgifter om alla sökta byggnader

Hämtar alla sökta byggnaders basuppgifter i tabellform. Som basuppgifter visas byggnadsbeteckning, byggår, användningssyfte och användningsläge. Uppgifterna finns i en text-fil avskiljda med tabb-tangenten. Filen kan föras in t.ex. i Excel för närmare granskning.

Anvisning om överföring av uppgifter till Excel.

Kartfunktioner

Visa valda byggnader

Visar de valda byggnaderna på kartan. Tidigare hämtade byggnader tas bort från kartan.

Visa alla byggnader

Funktionen återvänder till sökresultatets utgångsläge. Alla objekt som sökningen träffade visas på kartan.

Ny sökning

Med hjälp av knappen kommer du till byggnaders söksida.