Hoppa till huvudinnehåll

Fastighetsköp

För att kunna bläddra i uppgifter om fastighetsköp måste du först söka en eller flera fastighetsköp med någon av följande sökmetoder:

Sökresultat

Fastighetsöverlåtelser som hittas med hjälp av de angivna villkoren visas på en lista över sökresultat. På listan syns ett löpande nummer, fastighetsöverlåtelsens beteckning och överlåtelsedatum. Överlåtelsedatumet bestämmer fastighetsöverlåtelsernas ordning på listan. Hittade objekt syns på kartan som orange cirklar, bredvid dem finns en löpande numrering som motsvarar listan.

Antalet träffar (fastighetsöverlåtelser) med de angivna sökvillkoren nämns ovanför sökresultatlistan. Tillämpningen meddelar om sökvillkoren inte ger några träffar alls. Du kan ändra sökvillkoren om du först klickar Tillbaka.

Under listan över sökresultat kan du välja språket (svenska/finska) på vilket produkterna visas.

Välj en eller flera fastighetsöverlåtelser som du önskar få uppgifter om från listan över sökresultat. Ett hittat objekt väljs automatiskt om det är den ända träffen. Du kan även välja en överlåtelse genom att klicka dess symbol på kartan.

Den valda fastighetsöverlåtelsen kan behandlas på olika sätt med hjälp av listan över produkter och funktioner som finns under listan över sökresultat. Produkterna öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Du kan skriva ut och spara produkterna med hjälp av webbläsarens funktioner (fil - skriv ut eller fil - spara som…).

Produkter

Data ur köpeskillingsregistret

Kan sökas för högst 50 fastighetsöverlåtelser på en gång. Html-utskrift. Innehåller följande uppgifter:

 • överlåtelsebeteckning
 • överlåtelsedatum
 • typ av överlåtelse
 • total markareal
 • vattenareal
 • odlad areal
 • skogsareal
 • byggnadsmarkens areal
 • övrig markareal
 • köpeskilling
 • enhetspris
 • pris per våningskvadratmeter
 • andel lösegendom
 • användningsändamål
 • typ av plan
 • användningsändamål i plan
 • exploateringstal
 • byggnadsrätt
 • plan under beredning
 • gränsar till strand
 • typer av byggnad
 • anmärkningar
 • övriga villkor
 • oklarheter
 • läge
 • överlåtare
 • mottagare
 • överlåtelseobjektets enhetstyp
 • kvotdel
 • överlåtelseobjektets fastighetsbeteckning
 • överlåtelseobjektets kommun
 • överlåtelseobjektets by/stadsdel
 • överlåtelseobjektets namn
 • överlåtelseobjektets näradress

Alla ovan nämnda uppgifter finns inte tillgängliga för alla fastighetsöverlåtelser, t.ex. sparas uppgifter om plan endast om objektet för fastighetsöverlåtelsen ligger i ett planlagt område.

Data ur köpeskillingsregistret i tabellform

Hämtar uppgifter om fastighetsöverlåtelser i tabellform. Uppgifterna finns i en textfil där tabulatorn fungerar som skiljetecken. Filen kan öppnas i t.ex. Excel för noggrannare granskning. Du kan söka dessa uppgifter för högst 50 fastighetsöverlåtelser samtidigt.

Anvisning om överföring av uppgifter till Excel.

Kartfunktioner

Visa beteckningarna för valda på kartan

Funktionen lägger ut valda fastighetsöverlåtelser på kartan. Objekten visas med orange cirklar och förses med överlåtelsebeteckning. Tidigare valda fastighetsöverlåtelser försvinner från kartan.

Visa alla numrerade på kartan

Funktionen återvänder till sökresultatets utgångsläge. Alla objekt som har hittats med hjälp av sökvillkoren visas på kartan. Objekten visas som orange cirklar och intill dessa finns en löpande numrering som motsvarar listan över sökresultatet.

Övriga funktioner

Tillbaka

Med funktionen återvänder du till sidan där du kan ändra på sökvillkoren för sökningen av fastighetsköp.

Ny sökning

Med funktionen kommer du till fastighetsköpens söksida.