Hoppa till huvudinnehåll

Händelser i fastighetsregistret

Du kan söka händelser med något av följande söksätt:

Tips för händelsesök

Sökresultat

Händelserna visas antingen på en händelselista eller på ett händelsekort beroende på söksätt.  Händelsekortet visas när du söker med händelsenummer eller identifieringsuppgifter. Händelselistan visas först med övriga söksätt, från listan kan du öppna ett händelsekort för den händelse som intresserar. Du får ett felmeddelande om sökningen inte hittar ett enda objekt.

Händelselista

Händelselistan öppnas i ett nytt webbläsarfönster. Först visas antalet händelser. Sedan visas bl.a. händelsens typ, nummer och arkivhänvisning. Klicka arkivhänvisningen för att öppna en anslutning till Lantmäteriverkets elektroniska arkiv ARKKI. Bruksanvisning för systemet ARKKI. Sökresultaten med handlingar som berör den valda händelsen visas i ett nytt fönster. Det elektroniska arkivet är inte uttömmande eftersom alla handlingar inte har arkiverats i ARKKI.

Klicka händelsenumren på händelselistan för att öppna händelsekort.

Händelselistan öppnas när du söker med händelsens egenskapsuppgifter, utgångsobjektets betecking eller registreringsobjektets beteckning.

Händelsekort

Händelsekortet öppnas i ett nytt webbläsarfönster. På kortet finns noggrannare uppgifter om händelsen, t.ex. händelsens basuppgifter, utgångsobjekt (endast oregistrerade händelser), händelsemeddelanden (endast oavslutade händelser) och handläggningsuppgifter.

Om händelsens arkivbeteckning är av det nya MML3-formatet fungerar den som länk till Lantmäteriverkets elektroniska arkiv ARKKI. Bruksanvisning för systemet ARKKI.

Händelsekortet öppnas när du söker med händelsenummer eller när du väljer ett händelsenummer från händelselistan.