Personuppgifter för deltagare i Lantmäteriverkets evenemang