Hoppa till huvudinnehåll

Personuppgifter i handlingsregistret och arkivet

Vid upprätthållandet av fastighetsregistret och vid hanteringen av inskrivningsärenden och administrativa ärenden uppstår det i handlingsregistret och arkivet handlingar som innehåller personuppgifter. 

Uppgifterna i handlingsregistret och arkivet används för hantering och uppföljning av ärenden som sköts vid Lantmäteriverket samt för informationstjänst. 

Mera information om dataskyddsbeskrivningar finns på sidan Dataskyddsbeskrivningar på Lantmäteriverkets webbplats