Hoppa till huvudinnehåll

FIN2023N2000 geoidmodell

På den här sidan finns ytterligare uppgifter som behövs i koordinatomvandlingar, bland annat parametrar och rutnätsdata.

Koordinatomvandlingarna utgör öppna data. Du får tillgång till omvandlingsmetoderna och relaterade parametrar utan avgift. Parameterfilerna ligger under Lantmäteriverkets licens för öppna data (CC 4.0 Erkännande)

Citat för FIN2023N2000 geoidmodellen:
Saari, T., Bilker-Koivula, M., & Häkli, P. 2024. FIN2023N2000 geoid model. National Land Survey of Finland, FGI Dept. of Geodesy and geodynamics. https://doi.org/10.23729/a82f4cd8-fe16-4843-8f41-95ef9abc3ff8

Höjdomvandlingar mellan EUREF-FIN- och N2000-systemen

FIN2023N2000 kvasigeoidhöjder

Geoidmodellen FIN2023N2000 täcker hela Finland. Modellen rekommenderas för bruk inom Finlands gränser inklusive Finlands territorialvatten. Modellen innehåller kvasigeoidhöjder, ζ, med vilka höjder över ellipsoiden i EUREF-FIN-datum, h, kan omvandlas till det finländska höjdsystemets (N2000) normalhöjder, H*.

Kvasigeoidhöjderna i FIN2023N2000 anges i meter med en mm noggrannhet. Tester har visat att modellen kan förutse kvasigeoidhöjder med ±1.38 cm noggrannhet. De största skillnaderna mellan predikterade (FIN2023N2000) och observerade (GPS-avvägning) kvasigeoidhöjder är 3–4 cm.

Vid omvandlingen ska man hitta de fyra punkter i geoidrutnätet som ligger närmast de geografiska EUREF-FIN-koordinaterna för den punkt som ska omvandlas, m.a.o. fyra punkter som bildar en rektangel och innesluter den sökta punkten. Därefter görs en bilinjär interpolering av rutnätspunkternas höjder så att man får en kvasigeoidhöjd för den punkt som omvandlas. Normalhöjden fås genom att minska höjden över ellipsoiden i EUREF-FIN med den beräknade kvasigeoidhöjden (H* = h - ζ).

Geoidmodellen är tillgänglig i tre olika ASCII-format (box, rutnät och lista). I box- och rutnätsformatet anger den inledande raden modellens dimensioner med hjälp av bredd- och längdgrader (latitud och longitud). Värdena på den inledande raden är i grader och åtskiljs med mellanslag. Modellen har följande dimensioner:

BeskrivningVärde
Lägsta latitud58.80°
Högsta latitud70.19°
Lägsta longitud19.00°
Högsta longitud31.98°
Punktintervall i latitudens riktning0.01°
Punktintervall i longitudens riktning0.02°
Antal punkter741 000

Mer information om Finlands nya geoidmodell, bakgrunderna, datamängderna och beräkningen finns i rapporten nedan:

Finlands nya geoidmodell FIN2023N2000 (pdf)

Under 2024 lägger vi ut en länk till en vetenskaplig artikel om skapandet av FIN2023N2000-modellen.

Boxformatet

Punkternas kvasigeoidhöjder anges på följande sätt efter den inledande raden:

 • Höjderna anges radvis från norr till söder med start i nordväst och slut i sydost
 • Första raden motsvarar latituden 70.19° och den sista motsvarar latituden 58.80°
 • Första höjden på raden har longituden 19.00° och den sista har longituden 31.98°
 • Antalet rader: (70.19 - 58.80) / 0.01 + 1 = 1140
 • Antalet kolumner: (31.98 - 19.00) / 0.02 + 1 = 650
 • Höjdernas totala antal: 1140 * 650 = 741 000
 • Höjderna anges i meter med en mm noggrannhet.

Ladda ned filer:

Rutnätsformatet

Punkternas kvasigeoidhöjder anges på följande sätt efter den inledande raden:

 • De första 650 talen ((31.98 - 19.00) / 0.02 + 1 = 650) är höjder på den nordligaste breddgraden (70.19°). Talen för en breddgrad fyller därmed alltid två boxar (30 rader * 8 kolumner) och delvis en box (21 rader * 8 kolumner + 1 rad * 2 kolumner): (30 + 30 + 21) * 8 + 2 = 650.
 • De följande 650 talen är geoidhöjder på den näst nordligaste breddgraden (70.18°) etc.
 • Höjdernas totala antal: 1140 * 650 = 741 000
 • Höjderna anges i meter med en mm noggrannhet.

Ladda ned filer:

Listformatet

Punktfilens kvasigeoidhöjder anges på följande sätt:

 • Listan börjar i nordväst och slutar i sydost
 • Latitud, longitud och kvasigeoidhöjd
 • Latituder och longituder anges i grader
 • Kvasigeoidhöjderna anges i meter med en mm noggrannhet.

Ladda ned filer: