Hoppa till huvudinnehåll

140 sommarjobb över hela Finland – sök Lantmäteriverkets sommarjobb senast 10.2

Sök sommarjobb på Lantmäteriverket! Vi söker studerande inom olika branscher till sommarjobb på tiotals orter runt om i Finland, från Mariehamn till Ivalo.

LMV:s Sommarjobb 2023.
Bild:
Lantmäteriverket

Ansökningsperioden för sommarjobb på Lantmäteriverket är 9.1–10.2.2023. I år anställer vi cirka 140 sommararbetare runt om i Finland. Vi erbjuder mångsidig och meningsfull arbetserfarenhet bl.a.

  • i lantmäteri- och geodatauppgifter
  • inom kundservice
  • i inskrivningsuppgifter
  • i IT-uppgifter
  • som forskningsbiträde.

Alla uppgifter är avlönade och kräver inget praktikstöd. Vi satsar på en bra arbetsintroduktion. En stor del av jobben förutsätter inte tidigare arbetserfarenhet – lämpliga studier och en vilja att lära sig har större betydelse.

Alla våra lediga arbetsplatser finns i tjänsten Valtiolle.fi och på maanmittauslaitos.fi/tyopaikat (på Finska).

Så här söker du sommarjobb

  1. Gå till https://www.valtiolle.fi/sv-FI
  2.  Avgränsa din sökning genom att välja Lantmäteriverket i menyn ”Ämbetsverk”.
  3. Klicka på ”Sök platsen"
  4.  Logga in i systemet, fyll i ansökan och skicka in den.

96 procent av praktikanterna i somras rekommenderar Lantmäteriverket som arbetsplats

Enligt responsenkäten i somras anses Lantmäteriverket som en mycket bra sommararbetsplats. Praktikanterna upplevde att de hade fått tillräckligt med arbetsintroduktion och ett gott bemötande på arbetsplatserna. De berömde Lantmäteriverket också för att de redan från första början fick ta tillräckligt ansvar och för att de fick en känsla av att Lantmäteriverket litade på deras kompetens.

85 procent av dem som svarat skulle vilja arbeta på Lantmäteriverket även i fortsättningen, och hela 96 procent rekommenderar Lantmäteriverket som arbetsplats.

Lantmäteriverket

Nyheter och artiklar