Hoppa till huvudinnehåll

Det finns ett fel på kartan! Så här lämnar du respons om det

Hittade du ett fel i Lantmäteriverkets karttjänst eller i en kartprodukt som du hade beställt? Namnet kan vara felaktigt, byggnadsuppgiften kan saknas eller stigen kan leda till fel plats. Vi får respons om fel på kartorna direkt från användarna. Vi åtgärdar felen när vi får besked om dem. 

Tietokoneen ruutu jossa on rakennuksia
Bild:
Maanmittauslaitos

Uppgifterna på Lantmäteriverkets kartor kommer genom många olika faser och från många olika källor. Största delen av uppgifterna tolkas genom att granska flygbilder och en del kommer direkt från till exempel kommuner. Om terränguppgifterna inte kan tolkas till exempel utifrån fjärranalysmaterialet, granskar våra kartläggare situationen på plats och korrigerar uppgifterna i terrängdatabasen.

Hur ska man gå till väga om man märker att fastighetsgränsen på kartan inte motsvarar situationen i terrängen? Fastighetsgränserna på kartorna är gränser enligt situationen i registret. Av historiska skäl kan det finnas avvikelser upp till flera meter i rösenas koordinater, och därför är fastighetsgränserna på kartorna endast riktgivande.
– I oklara situationer är det bäst att ansöka om rågång hos oss. Då utreds gränsen i terrängen och den preciseras också på kartan när rösenas koordinater mäts med modern teknik, påminner ledande expert Teemu Saloriutta

Hur kan man lämna respons?

Avvikelserna mellan terrängen och kartan uppstår när det sker förändringar i terrängen. Det kan till exempel vara fråga om en riven byggnad eller en ny väg. Informationen om förändringen förmedlas inte alltid till Lantmäteriverket. Respons om fel på kartan kan enkelt lämnas med hjälp av Kartplatsens responsverktyg. Användaren kan peka ut den plats som responsen gäller direkt på kartan.
– Korrigeringen kan dyka upp på kartan inom några dagar, men handläggningstiden beror naturligtvis på vilken typ av respons det handlar om. I varje fall försöker vi så snabbt som möjligt rätta till observerade fel på kartuppgifterna, säger Teemu Saloriutta.  

Användaren kan inte själv ändra kartuppgifter

I medierna har det på senare tid talats om bland annat ett skolnamn som hade ändrats på skämt och som sedan dök upp i karttjänsten samt om andra otillåtna redigeringar som plötsligt visas för kartans användare. I sådana fall har man använt någon annan karta än Lantmäteriverkets som bakgrundsmaterial. 
– Användarna av Lantmäteriverkets kartor kan inte själva lägga till eller redigera uppgifter. Vi säkerställer noggrant att de korrigeringar som föreslås i responsen verkligen är behövliga, säger kartverkschef Reima Ronkainen.

Programadministratör, dra nytta av gränssnittet för respons om materialet

Om du använder Lantmäteriverkets kartmaterial i en geodataapplikation du producerar, är det värt att utnyttja gränssnittet för respons om materialet. Via gränssnittet kan du sända respons om Lantmäteriverkets material direkt från applikationen. På så sätt kommer responsen direkt till oss och vi kan rätta till felen.

Lämna respons om felaktiga uppgifter på kartan

Läs också: Gränserna för min fastighet är inkorrekt utmärkta på kartan – finns det anledning att vara bekymrad?

 

Kuvakaappaus Karttapalvelun palautetyökalusta
Skärmdump av Kartplatsens responsverktyg.

 

Kartor
Geodata

Nyheter och artiklar