Hoppa till huvudinnehåll

Finländska forskare på Sydpolen – mer exakt information om inlandsisens framtid

På Antarktis bedrivs nu forskning vars syfte är att förbättra satellitobservationernas exakthet. Syftet är att med hjälp av forskningen få mer exakta prognoser om framtiden för isen på Antarktis. I FINNARP 2022-expeditionens resa deltar också Lantmäteriverket.

Professor Antero Kukko på Sydpolen
”Min uppgift är att samla in exakta uppgifter om ytjämnhet från cirka 0,5–1 km2 stora områden i taget med en stor hybriddrönare genom att laserskanna ytan på snö, is och havsis på olika platser inom en radie på några tiotal kilometer från forskningsstationen Aboa”, säger Antero Kukko, forskningsprofessor vid Lantmäteriverkets Geodatacentral.

Den 8 november åkte expeditionen FINNARP 2022, som utgörs av finländska forskare, iväg till Finlands forskningsstation Aboa på Antarktis på Drottning Mauds land, varifrån återkomsten sker i februari 2023. 

I expeditionen deltar forskare inom snö, is och fjärranalys samt geologer från Lantmäteriverket, Meteorologiska institutet och Naturhistoriska centralmuseet. Hälften av tiomannaexpeditionen utgörs av personal med ansvar för teknik, mat och sjukvård vid forskningsstationen. 

Lantmäteriverkets Geodatacentral FGI representeras av forskningsprofessorn Antero Kukko som deltar i Lantmäteriverkets och Meteorologiska institutets gemensamma projekt LAS3R (för bestämning av ytjämnhet hos snö och havsis på Antarktis genom lasermätningar för utveckling av satellitbaserade albedo- och höjdmätningsobservationer). Projektet finansieras av Finlands Akademi. 

– I projektet undersöks snöns och havsisens ytjämnhet och syftet är att skapa en mer exakt reflektivitetsmodell för tolkningen av satellitobservationer, berättar han.

Förhållandena på Antarktis en fördel för forskningen

Antarktis inlandsis och havsis är viktiga komponenter i jordens klimatsystem. För att kunna övervaka deras tillstånd genom satellitobservationer krävs en omfattande förståelse om olika faktorer som påverkar observationerna, men hittills har effekterna av snöns och isens ytjämnhet på satellitmätningarna varit ofullständigt kända. 

– Antarktis är ett enormt område, 41 gånger större än Finland, och är till 98 procent täckt av snö och is. Därför är Antarktis av stor betydelse för jordens klimat. Klimatet på Antarktis är mycket torrt, och snön där har en annan struktur och andra reflektivitetsegenskaper än vår inhemska snö, säger Kukko. 

I undersökningen som nu pågår mäts ytjämnheten hos snö- och isytorna på Antarktis genom en laserskanningsmetod som med hjälp av en laserstråle skapar exakt tredimensionell information om objektet. Forskningen kommer att göra det möjligt att avsevärt förbättra kvaliteten och noggrannheten på satellitobservationerna, så att man kan göra mer exakta prognoser för framtiden för Antarktis snö och is.

Forskningsutrustning från drönare till snöskotrar 

På Antarktis utgör fältarbeten en viktig del av forskningen 

– Min uppgift är att samla in exakta uppgifter om ytjämnhet från cirka 0,5–1 km2 stora områden i taget med en stor hybriddrönare genom att laserskanna ytan på snö, is och havsis på olika platser inom en radie på några tiotal kilometer från forskningsstationen Aboa. För flygningar över havsisen åker vi till kusten cirka 150 kilometer från Aboa. Där utför vi flera kilometer långa radvisa flygturer för att upptäcka långa våglängder i havsisens struktur, säger Kukko.  

Mätinstrumenten som används vid mätningarna har tagits fram av Geodatacentralen. Geodatacentralen är världens främsta forskningsgrupp vad gäller mobil laserskanning. 

Under säsongen utförs på några utvalda platser regelbundna kontrollmätningar för att följa förändringarna i snöns ytjämnhet och effekterna av sommarsolens strålning på snöns ytstruktur och reflektivitet. 

Mätningarna schemaläggs för att ske samtidigt som satellitöverflygningarna.

– För att vi ska träffa rätt med satelliternas omloppsbanor använder vi oss av banprognoser och väljer de mest lämpliga banorna med tanke på avstånd och väderförhållanden. Till de här områdena åker vi med snöskotrar.

Finlands Antarktis-operation FINNARP, som är verksam vid Meteorologiska institutet, ordnar årliga expeditioner till Aboa och stöder fältarbeten på Antarktis inom projekt som fått finansiering av Finlands Akademi. Forskningsarbetet är främst inriktat till Drottning Mauds land, nära forskningsstationen Aboa och på terrängexpeditioner även till områden som ligger längre bort. 

Du kan följa med nyheter om expeditionen på Meteorologiska institutets webbplats 

https://www.ilmatieteenlaitos.fi/etelamanner

Mer information om Lantmäteriverkets forskningsarbete och projektet LAS3R 

Avdelningschef, professor Juha Hyyppä, avdelningen för fjärranalys och fotogrammetri 

fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Forskning
Geodatacentralen
Laserskanning

Nyheter och artiklar