Hoppa till huvudinnehåll

Från Finland till Månen – NASA tar sats för att kartlägga månen med en innovation från Finland  

Världens första laserskanningsryggsäck utvecklades av forskare vid Lantmäteriverkets Geodatacentral FGI. Den har uppmuntrat branschföretag och vetenskapssamfundet att utveckla nya versioner av uppfinningen. Nu vill NASA ta med ryggsäcksskannern för att kartlägga månens yta.  

Professor Antero Kukko gör mätningar med hjälp av en laserskanningsryggsäck
Prof. Antero Kukko gör mätningar med hjälp av en laserskanningsryggsäck på Island i lavafältet Holuhraun, som fortfarande ångar fem år efter vulkanutbrottet.
Bild:
LMV

Förenta staternas myndighet för rymdfart NASA har ett intresse av att kartlägga månen för att man ska kunna navigera där och undersöka ytan särskilt i dess mörkaste vinklar och vrår. Utmaningen har varit att månen ligger utanför positioneringssatelliternas räckvidd. Nu utreder NASA om astronauten kan bära en ryggsäcksskanner som kartlägger miljön i realtid och gör en 3D-modell av den. Den ryggsäcksskanner som NASA testar representerar den senaste teknologin och utvecklingen av den bygger på år av expertsamarbete mellan NASA och Geodatacentralen FGI.   

– Vi är entusiastiska över att laserskanningsryggsäcken, som kom till inom den vetenskapliga forskningen, har uppmuntrat såväl vetenskapssamfundet som kommersiella aktörer att vidareutveckla innovationen och väckt NASA:s intresse för att använda den i rymden. Vi har visat att laserskanningsryggsäcken kan användas för högklassig forskning och att den presterar, säger forskningsprofessor Antero Kukko vid Lantmäteriverkets Geodatacentral FGI. 

Ryggsäcksskannern kartlägger platser utom räckhåll för fordon   

Inom branschen har Geodatacentralens laserskanningdepartement skrivit några av de mest refererad publikationer i världen? dem som det refereras mest till världen över. Planeringen av ryggsäcksskannern fick också sin början inom det vetenskapliga arbetet.  

Världens första laserskanningsryggsäck utvecklades av forskningsprofessorerna Antero Kukko och Harri Kaartinen 2011. De utvecklade utrustningen att underlätta sin egen forskning. Uppfinningen kom till  

2008–2010 i Pulmankijoki, där forskarna transporterade laserskanningsutrustning på tiotals kilo först med gummibåt, sedan med mjölkkärra. Man behövde en bättre fungerande och lättare lösning för förflyttning av den tunga utrustningen.  

– Tanken att placera mätinstrumenten i en ryggsäck föddes. Med hjälp av den blev det möjligt att transportera utrustningen relativt behändigt i sank och ojämn terräng, och även att vada över vattendrag”, berättar Antero Kukko.  

 Ryktet om ryggsäcksskannern nådde till slut ända till forskare vid NASA, vilket ledde till att samarbete inleddes mellan Geodatacentralen och NASA 2014. Med den bärbara laserskannern tränade forskarna utforskning av månen i motsvarande förhållanden på jorden bland annat i vulkan- och meteoritkratrar.  

Ryggsäcksskanning, som fick sin början i användning inom forskningen, utnyttjas i vid omfattning även kommersiellt, särskilt vid byggande och underhåll av infrastruktur till exempel när ändringar i stadsmiljön uppdateras och nya byggnader planeras.  

– Ryggsäcken möjliggör noggrann mätning i områden och terräng där fordonssystem inte kan användas. Ryggsäckens fördel är dess mobilitet. Tack vare den är produktiviteten bättre än vid marklaserskanning från en tripod. Mobiliteten har exempelvis möjliggjort nya öppningar för exakt 3D-mätning av skogar, älvmiljöer och olika planetariska naturmiljöer. 

Tilläggsuppgifter   

Antero Kukko, forskningsprofessor, avdelningen för fjärranalys och fotogrammetri, Lantmäteriverkets Geodatacentral FGI
fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi
+358 5040 94696

Forskning
Geodatacentralen
Laserskanning

Nyheter och artiklar