Hoppa till huvudinnehåll

Innovativa lösningar för smarta städer på två dagar

I den internationella Location intelligence for smart cities-hackathonen presenterades intressanta innovationer för att lösa problem i smarta städer. Vinnaren i tävlingen var ett finländskt team, Make a BIM.

ett gruppfoto av deltagarna i hackathon
Till hackathonen valdes närmare 40 deltagare från olika länder, och i evenemanget deltog också ett antal mentorer och arrangörer.
Bild:
Ultrahack

Location intelligence for smart cities-hackathonen arrangerades av Lantmäteriverket och Estlands lantmäteriverk Maa-Amet. I hackathonen tävlade fjorton team kring utveckling av den bästa innovationen utifrån tillhandahållna data. Som data användes harmoniserade och öppna geodatamaterial, bland annat 3D-byggnader, vägnät och klimatdata från flera länder i Europa.

– Trots att evenemanget var relativt kortvarigt för att vara en hackathon, kunde deltagarna med sin entusiasm och enträgenhet ta fram helt fantastiska exempel på hur positionsdata kan utnyttjas i samband med smarta städer, säger Joonas Jokela på Lantmäteriverket. 
– Evenemanget var ett viktigt tillfälle för oss att få respons på materialet från GeoE3-projektet och på huruvida de nya OGC-standarderna stöder användningen av positionsdata över landsgränserna. Vi fick också information om hur materialet och utdelningsplattformen framöver kan utvecklas, säger Ann Rehemaa, geodataexpert på Maa-Amet, som arbetade som mentor på evenemanget.

De fyra vinnarna i den tuffa tävlingen var Make a BIM, SPADE, Chaos Architects och CityPulse. Slutprodukterna från dessa team visade stor potential i hur data från projektet GeoE3 skulle kunna utnyttjas världen över. Prispotten fördelas mellan teamen och en del av teammedlemmarna får delta i dataveckorna i Leipzig i juni och där presentera applikationer för en europeisk publik.

Applikationen BIM med artificiell intelligens vinnaren

I det två dagar långa evenemanget deltog många hackathon-veteraner. Arkitekten och företagaren Leo Salomaa deltog i evenemanget tillsammans med två kollegor för att vidareutveckla sin tidigare skapade innovation. Applikationen Make a BIM, som valdes till vinnare, genererar datamodeller för byggnader med hjälp av artificiell intelligens. 
– Under hackathonen undersökte vi hur materialet från GeoE3, särskilt 3D-byggnader, skulle kunna utnyttjas. Jag skulle säga att data verkar nyttiga, exempelvis takens hörn och byggnadernas höjder skulle kunna vara användbara, säger Salomaa. I Salomaas team löstes problemet av matematiker Jami Valorinta och data engineer Ville-Matti Tanninen. Enligt Salomaa är det viktigt att få respons på innovationen för att innovationen ska kunna vidareutvecklas.

Mentorerna har en viktig stöduppgift

På hackathonen gav mentorerna hjälp till teamen. Mentorernas uppgift var att stödja teamen i olika arbetsfaser, tillhandahålla information om data och stödja i att utnyttja data. Alpo Turunen, geodataexpert på Geodatacentralen (FGI), deltog första gången som mentor i hackathon och hjälpte sex team.
– Teamen har haft mycket olika idéer – en del till och med ganska vilda, en del mer konventionella. Det har varit intressant att se hur arbetet framskrider och vilka genomföranden teamen till slut presenterar. I början funderade jag på om jag som mentor kan ge tillräcklig hjälp, men till min glädje märkte jag snabbt att ja, det kan jag, säger Turunen.   

Nya lösningar behöver kompatibla data

Huvudmålen för projektet GeoE3 är att främja tillgången till och interoperabiliteten och användbarheten av nationellt material i Europa. Evenemanget visade att de data som har harmoniserats i projektet kan användas i innovativa applikationer. 
– Data ger fördelar vid en lokal användning, medan programutvecklarna behöver få data i realtid från ett och samma ställe. Utan GeoE3:s lösning för interoperabilitet är detta endast möjligt för globala aktörer. Vi skulle kunna säga att smart cities needs smart countries, det vill säga att smarta stater ser till att materialet finns tillgängligt, säger Antti Jakobsson, projektchef för GeoE3 på Lantmäteriverket.   

De bästa teamen i ett nötskal

  • Make a BIM: en lättanvänd och skalbar metod för att generera BIM-modeller för gamla byggnader.
  • SPADE: Ett lösningsalternativ avseende modeller för dagvatten och områden med översvämningsrisk utifrån höjdmodeller, satellitbilder och positionsdata.
  • Chaos architects: Ett verktyg för att förbättra energieffektiviteten i bebyggda områden.
  • Citypulse: En mobilapplikation som kombinerar data om användarnas rörelser med GeoE3-data för realtidsobservation av händelser i städer.

Mer information om hackathonen

Mer information om GeoE3-projektet

Geodata
Geodatacentralen

Nyheter och artiklar