Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverket placerade sig i toppen bland forskningsinstituten redan för tredje gången

I en ny jämförelse publicerad av Finlands Akademi som följer upp vetenskapens genomslag är Lantmäteriverket och Finlands miljöcentral på första plats bland forskningsinstituten.

tutkija laserkeilaa metsässä
Bild:
Julia Hautojärvi

Finlands Akademi följer upp vetenskapens genomslag vid universitet och forskningsinstitut i statistiken över Vetenskapens tillstånd, där forskningens finansiering och personal samt vetenskaplig publikationsverksamhet ses över. I den nya statistiken över vetenskapens genomslag från 2022 kom Lantmäteriverket på första plats bland forskningsinstitut tillsammans med Finlands miljöcentral.  Som grund för jämförelsen används ett topp 10-index som anger de mest citerade publiceringarnas relativa andel av samtliga publiceringar. 

Mätt med på topp 10-indexet är Lantmäteriverkets genomslag till och med 1,52 medan genomsnittsnivån i världen är 1,0. Det nyaste jämförelseresultatet är en god fortsättning eftersom Lantmäteriverket har kommit på första plats i jämförelserna redan tre år i rad.

Forskning i geografisk information till nytta för näringslivet

Vid Lantmäteriverket är forskningsverksamheten koncentrerad till Geodatacentralen FGI (Finnish Geospatial Research Institute) vars forskningsresultat utöver av vetenskapssamfundet också i stor utsträckning utnyttjas i samhället och i företag. 

–Stor vetenskaplig genomslagskraft är ett viktigt mål för oss, och vi är glada över att ha nått detta mål. Forskningen i geografisk information som vi bedriver stöder också näringslivet och den offentliga sektorn som har tillgång till den nyaste informationen inom branschen.  Den finländska kompetensen inom geografisk information är på toppnivå och den har en nyckelroll när man skapar nya företag och innovationer som grundar sig på geografisk information, säger överdirektör vid Geodatacentralen, professor Jarkko Koskinen.

–Vi gratulerar Finlands miljöcentral för det utmärkta resultatet. Den nyaste statistiken visar att forskningen i Finland är av hög kvalitet, och att den är till nytta för såväl vetenskapen som samhället, fortsätter Koskinen.

Tilläggsuppgifter

Överdirektör Jarkko Koskinen, 050 337 2902, jarkko.koskinen@lantmateriverket.fi

Bekanta dig med Statistiken över vetenskapens tillstånd och läs mer om ämnet på webbplatsen till Finlands Akademi.

Forskning
Geodatacentralen

Nyheter och artiklar