Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverket säkerställer samhällets stabilitet och tryggar framtiden – verket uppdaterade sin strategi

Vi uppdaterade Lantmäteriverkets strategi och presenterade den nyligen till våra närmaste intressenter. Vi vill bidra till att säkerställa ett stabilt samhälle. Vår vision styr oss: Vi känner Landet – vi tryggar framtiden.

Pasi Patrikainen
Bild:
Maanmittauslaitos

Lantmäteriverket är en förvånansvärt bred organisation. Vårt verksamhetsområde sträcker sig från koordinater till geografiska data samt från fastigheters och aktielägenheters ägaruppgifter till att följa jordklotets position och tyngdkraftens effekter. Vi kan med andra ord säga att vi känner Jorden och dess rörelser.

Vi tar noggrant hand om våra stora informationslager, såsom fastighetsdatasystemet och bostadsdatasystemet. Vi säkerställer interoperabiliteten mellan våra system och andra aktörers information. På så sätt möjliggör vi kunskapsbaserat beslutsfattande och ett fungerande samhälle.

Tyngdpunkten för vårt arbete bestäms utifrån de strategiska målen och kompetensområdena

Vi har valt följande strategiska mål:

  1. Vi säkerställer ett stabilt samhälle
  2. Vi förutser kundernas behov
  3. Vi påverkar aktivt genom forskning och kunskap
  4. Vi är en ansvarsfull och efterfraktad arbetsplats
  5. Vi förnyar våra arbetssätt

I fråga om vår forskning har vi även uppdaterat forskningsstrategin för Geodatacentralen. Vårt mål är att ännu bättre svara mot globala utmaningar, såsom klimatförändringen och minskningen av den biologiska mångfalden. Vi har definierat våra kompetensområden i förhållande till FN:s mål för hållbar utveckling, och vår vision är att bedriva innovativ forskning för en mer hållbar framtid.

Målen för vår forskning:

  1. Vi producerar världens bästa forskning i geografiska data för samhället
  2. Vår innovativa tekniklösningar förbättrar utvecklingen och välfärden i samhället
  3. Vi producerar koordinater för en bättre framtid

För närvarande planerar vi en karta och konkreta åtgärder som styr oss mot dessa mål. Tillsammans med våra partner vill vi identifiera de effektivaste sätten att samarbeta, säkerställa ett stabilt samhälle och trygga framtiden.

Pasi Patrikainen

Författaren är generaldirektör vid Lantmäteriverket.

I Lantmäteriverkets blogg behandlar olika skribenter aktuella frågor vid Lantmäteriverket.

Lantmäteriverket
Forskning

Bloggar