Hoppa till huvudinnehåll

Lantmäteriverkets tjänst GNSS-Finland kom med i innovationsbarometern

Finansministeriets innovationsbarometer 2022 lyfter fram innovationer som har tagits i bruk inom den offentliga sektorn. I den färska innovationsbarometern ingår tjänsten GNSS-Finland, som Lantmäteriverkets geodatacentral har utvecklat för kvalitetskontroll av satellitnavigation.

Bild om GNSS Finland tjänst.

GNSS-tjänsten hjälper användarna att bedöma satellitnavigationssignalernas kvalitet och tillförlitlighet. Med hjälp av tjänsten kan de via Internet övervaka signalerna som förmedlas av FinnRef-nätets basstationer i Finland och signalernas kvalitet. Användaren kan se om det finns störningar i signalen som gör att dess positions- och tidsuppgifter inte är tillförlitliga och då t.ex. övergå till reservsystem eller avbryta verksamheten under störningen.  

GNSS-Finland skapar betydande samhällsnytta eftersom en rad samhällsviktiga funktioner såsom räddningsverksamhet, elnät och telekommunikation behöver satellitbaserad positionsbestämning.  

Tjänsten har utvecklats vid Lantmäteriverkets Geodatacentral på uppdrag av Traficom och utifrån tidigare forskning om GNSS-signalers kvalitet finansierad av bl.a. Europeiska rymdorganisationen ESA och Traficom.  

”GNSS-Finlands stora betydelse för samhället och företagen visar att det finns ett aktuellt och kontinuerligt behov av satellitnavigationsforskning. Vi är glada att GNSS-Finland även syns i den färska innovationsbarometern som ett exempel på innovationer som fyller behov i den offentliga sektorn”, säger avdelningsdirektör och prof. Sanna Kaasalainen från Lantmäteriverkets geodatacentral, avdelningen för navigation och positionering . 

Lantmäteriverkets geodatacentral arbetar löpande med satellitnavigationsforskning och studerar även relevanta störningar och skydd mot dessa för behoven hos aktörer som är kritiska för försörjningsberedskapen. Liknande utvecklingsarbete bedrivs även på andra håll i Europa, och Geodatacentralens forskare är med i samarbetet. 

Ta del av innovationsbarometern för den offentliga sektorn: https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/164345 

GNSS-Finland på nätet https://gnss-finland.nls.fi 

Mer information  

prof. Sanna Kaasalainen, Lantmäteriverkets Geodatacentral, avdelningen Navigation och positionering. 

 

Satellitpositionering
Geodatacentralen
Forskning

Nyheter och artiklar