Hoppa till huvudinnehåll

Statistik: Fastighetshandeln blev något piggare mot slutet av året

Lantmäteriverket sammanställde köpeskillingarna för fastigheter och antalet köp år 2023. Antalet fastighetsköp sjönk kontinuerligt i början av året, medan i slutet av året steg antalet köp en aning, speciellt i december.

""
Bild:
Riku Nikkilä/Maanmittauslaitos

År 2023 gjordes sammanlagt 55 700 fastighetsköp. Detta är 11,6 procent mindre än år 2022. Penningbeloppet som användes för köpen sjönk med 25,6 procent till 7,4 miljoner euro från 9,9 miljarder euro året innan. Penningbeloppet som användes för bostäder och fritidsfastigheter sjönk med 21 procent, men däremot sjönk penningbeloppet som användes för anskaffning av jord- och skogsbrukslägenheter med endast 8,3 procent.

– År 2023 var mycket utmanande på bostads- och fastighetsmarknaden. Under början av året var handeln mycket lugn och efter en liten uppgång under sommaren sjönk antalet köp igen under förhösten. Under årets sista kvartal var antalet köp ändå på samma nivå som året innan. Tack vare ändringarna i överlåtelseskatten var antalet köp i december betydligt större än i december i fjol. Antalet köp under hela året var på samma nivå som på 1990-talet. Det är ändå anmärkningsvärt att penningbeloppen som använts för fastighetsköp hade sjunkit med mer än 25 procent jämfört med år 2022, säger registerchef Saara Saari som ansvarar för köpeskillingsregistret över fastigheter vid Lantmäteriverket.

Uppgifterna framgår av Lantmäteriverkets köpeskillingsstatistik över fastigheter, som är en webbtjänst som är öppen för alla. Uppgifterna uppdateras varje månad i webbtjänsten från köpeskillingsregistret över fastigheter som Lantmäteriverket upprätthåller och som grundar sig på köpvittnenas meddelanden.

Prisnivån för småhus sjönk med 11,8 procent jämfört med år 2022

Antalet köp av småhus på detaljplaneområden sjönk betydligt år 2023, då det gjordes 6 970 representativa köp. Antalet sjönk med 20,4 jämfört med året innan. Antalet köp sjönk under början av 2023, men antalet köp ökade något under det sista kvartalet. Prisnivån sjönk med 11,8 procent. På glesbygdsområden sjönk antalet köp av småhus mer måttligt, med 13,7 procent, men prisnivån sjönk med 16,8 procent. Det finns betydande regionala och kommunspecifika skillnader i ändringarna av antalet köp och priserna. 

De dyraste småhusköpen i Finland gjordes år 2023 i Grankulla. Där gjordes endast tre representativa småhusköp och medianpriset var 980 000 euro. I Esbo var antalet köp 18,2 procent mindre än året innan och medianpriset för fastighetsköp år 2023 var 514 500 euro. Medianpriset har sjunkit med 11,3 procent jämfört med året innan. I fjol kostade ett småhus i genomsnitt 438 000 € (-12,4 %) i Helsingfors, 350 000 € (-7,7 %) i Vanda, 275 000 € (-12,7 %) i Tammerfors, Turussa 251 000 € (4,6 %) i Åbo, 195 000 € (-7,1 %) i Jyväskylä, 159 500 € (-10,6 %) i Kuopio, 210 000 € (-8,7 %) i Uleåborg och 150 000 € (-9,1 %) i Rovaniemi.

Lantmäteriverkets statistik över fastighetsköp omfattar endast fastigheter med egen tomt och därmed ingår varken fastighets- eller bostadsaktier eller småhus på arrendetomter i statistiken.

Antalet fritidsfastighetsköp sjönk med 15,6 procent jämfört med år 2022

Fritidsfastighetshandeln saktade av betydligt redan år 2022, med 27,8 procent. Antalet köp av bebyggda fritidsfastigheter med egen strand på general- och stranddetaljplaneområden fortsatte att sjunka år 2023, med 16,3 procent på hela Finlands område. Medianpriset för fritidsbostäder med egen strand på general- och stranddetaljplaneområden sjönk med 5,3 procent och var 90 000 euro. På glesbygdsområden var ändringen av antalet köp som omfattade en egen strand 6,1 procent och medianpriset var 70 000 euro. Priserna steg med 7,1 procent jämfört med året innan. Antalet köp av obebyggda fritidsfastigheter sjönk med 21,5 procent och det gjordes 1 112 sådana köp.

Det fanns betydande regionala skillnader i fritidsfastighetshandeln både när det gäller antalet köp och priser.  

I motsats till andra fastighetsslag ökade antalet åkerköp

Under fjolåret gjordes totalt cirka 720 köp av åkerområde som endast omfattar åker och är större än 2 hektar. Detta är 7 procent mer än år 2022. Mest köp gjordes i likhet med tidigare år i Södra Österbotten, totalt 137. Där steg antalet köp med mer än 8 procent.


Medianpriset på åkerköp i hela landet 8 500 euro per hektar. Medianpriset sjönk med 4 procent jämfört med året innan. På fastlandet var åkern dyrast i Egentliga Finland där medianpriset var 12 200 €/ha. På Åland var åkermarken ännu dyrare, 16 900 €/ha. Denna siffra baserar sig på fem köp som endast omfattar åker. Billigast var åkern i Lappland, cirka 2 500 €/ha.


Antalet köp av skogslägenheter sjönk men priserna fortsatte att stiga
År 2023 gjordes i hela landet totalt cirka 4 050 köp som endast omfattar minst 2 hektar skogsmark och som inte var köp mellan släktingar. Detta är 10,4 procent mindre än året innan. I likhet med tidigare år gjordes det största antalet skogsköp i Norra Österbotten, totalt 600. Där sjönk antalet köp med 6,5 procent år 2023 jämfört med året innan. 


Vid granskning av utvecklingen av antalet köp landskapsvis jämfört med året innan i sådana landskap där antalet årliga köp är mer än 100 stycken, ökade antalet köp mest i Södra Österbotten (20,6 %), Södra Karelen (13 %) och Birkaland (9,5 %). Antalet köp av skogslägenheter sjönk mest i Norra Karelen (35,5 %), Kajanaland (26,5 %) och Lappland (22,1 %). I de tre sistnämnda landskapen har fonder traditionellt varit aktiva köpare.


I fjol var medianpriset för köp cirka 3 930 euro per hektar. Det nominella medianpriset för skog har aldrig varit så här högt sedan 1980-talet då Lantmäteriverket började samla in köpeskillingsuppgifter över fastigheter. Prishöjningen under hela året var 8 procent jämfört med år 2022. Det faktum att trädbeståndets genomsnittliga volym vid köp har varit knappt 2 procent högre än året innan har för sin den höjt medianpriset i fjol. En del av medianprishöjningen i hela landet förklaras av de högre priserna i södra Finland, eftersom södra Finlands andel av antalet köp steg från 36 procent till 39 procent. Vid granskning av fjolårets köpeskillingar noteras en liten prissänkning under det sista kvartalet i fjol, berättar ledande expert Esa Ärölä som vid Lantmäteriverket har undersökt statistiken över skogsköp.


Dyrast var skogen i Egentliga Finland där medianpriset var 6 200 euro per hektar. I Nyland var medianpriset per hektar 6 000 euro. Billigast var skogen i Lappland, där medianpriset var 1 400 euro. Mest steg medianpriserna både i euro och procentuellt i Kymmenedalen, där ökningen var 800 €/ha och nästan 19 procent.  Kraftigast sjönk medianpriset av en hektar skog i Kajanaland, cirka 11 procent.


Priserna i texten är nominella.

Mer information

Statistikuppgifter om fastighetsköp

Registerchef Saara Saari, 050 304 8391, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Ledande expert Esa Ärölä, 040 801 1301, fornamn.efternamn@lantmateriverket.fi

Frågor om enstaka fastighetsköp

Lantmäteriverkets kundservice 029 530 1120 mån–fre kl. 9.00–16.15.
 

 

 

Fastigheter
Fastighetsregistret
Information till medierna

Nyheter och artiklar