Hoppa till huvudinnehåll

Tack för 30 000 kundresponssvar – Vi förbättrade användbarheten och harmoniserade termerna

År 2022 fick vi nästan 30 000 responssvar från våra kunder. Vi vid Lantmäteriverket hoppas att våra kunder även i fortsättningen skickar oss mycket respons och utvecklingsidéer. Många förbättringar i tjänsterna har fått sin början just genom respons från kunderna.

Asiakaspalvelu
Bild:
JULIA HAUTOJÄRVI

Vi samlar in respons på våra digitala tjänster med enkäter. Vi samlar kontinuerligt in respons via E-tjänsten och Fastighetsöverlåtelsetjänsten samt som den senaste nyheten samlar vi in respons på tjänsten för aktielägenhetsinskrivning och fastighetsinskrivning. Dessutom genomför vi kundnöjdhetsundersökningar av våra enskilda tjänster, till exempel Fastighetsdatatjänsten som är omtyckt bland organisationerna samt Ägoregleringen.

I regel gav våra kunder oss betygen 4 (nöjd) och 5 (mycket nöjd) på en skala 1–5 för våra tjänster. De flesta av våra kunder utvärderade den telefon- och chattjänst de fått med betyget 4 eller 5, och vad gäller behandlingen av ansökningar om lägenheter och fastigheter var det allmänna betyget 4 eller 5.

Kunderna var särskilt nöjda med den flexibla behandlingen, men kunderna önskade att de tillgängliga anvisningarna kunde förbättras. Användarna gav oss respons bland annat på oklara anvisningar. På basis av dessa uppdateras Fastighetsdatatjänstens webbplats och anvisningar om användningen av tjänsten under våren 2023.

Vi fick beröm och värdefulla förbättringsförslag

I Fastighetsöverlåtelsetjänsten harmoniserade vi 2022 bland annat terminologin med e-tjänsten och webbplatsen. I fjol förbättrade vi bland annat användbarheten av e-tjänsten.

Användningen av Fastighetsöverlåtelsetjänsten ansågs smidig, och de flesta som svarade på enkäten gav tjänsten betyget 4 eller 5. Särskilt nöjda är kunderna med att tjänsten är lätt att använda.

"Mycket smidig och praktisk tjänst. Den ger bra råd till användaren, så även en nybörjare kan göra affärer smidigt utan expert." – Kundrespons

I e-tjänsten utreddes erfarenheter av att lämna in ansökningar och beställa kartor. De flesta av dem som svarat på enkäten var nöjda med tjänsten. Såsom för Fastighetsöverlåtelsetjänsten fick vi också beröm för E-tjänsten tack vare att den är lätt att använda.

Våra kunder önskade också förbättringar, och de önskade mest att innehållets begriplighet och anvisningarna om innehållet skulle utvecklas. De som lämnat in ansökningar via e-tjänsten önskade också att innehållets begriplighet och användbarhet skulle förbättras, och vad gäller kartbeställningarna önskade man förbättringar i valet av kartdata och användbarheten.

"Förhandsgranskningen av kartor skulle kunna förbättras, det vill säga hela kartan kunde göras synlig." – Kundrespons

Fastighetsdatatjänstens enkelhet fick beröm

I slutet av 2022 svarade Fastighetsdatatjänstens organisationsanvändare på kundnöjdhetsenkäten mer än 3 000 gånger. Syftet var att samla in information om användarnas erfarenheter så att vi bättre kan svara på önskemål. Utgående från resultaten är användarna nöjda: Tjänsten fungerar bra och är lätt att använda.

"Jag tycker att fastighetsdatatjänsten är snabb och enkel att använda. Den är ett viktigt verktyg för att utföra arbete." – Kundrespons

Enkätens fria kommentarer innehöll många förslag och önskemål. Tjänsten som sådan har varit i bruk redan tio år, och det börjar vara dags för att förnya tjänsten. Vi använder de responssvar och utvecklingsidéer som vi samlat in samt svaren på den senaste enkäten för att förnya tjänsten.

Vi hoppas även i fortsättningen att vi kan tillgodose våra kunders behov och önskemål, så varje respons som vi får är viktig. Utgående från responsen kan vi utveckla våra tjänster ännu effektivare.

Mer information

  • Susanne Hellman, direktör för kundrelationer, [029 531 4990 och susanne.hellman@landmateriverket.fi]
Kundservice
Tjänster

Nyheter och artiklar